Artist: 
Search: 
Tina Turner - Typical Male lyrics (Bulgarian translation). | TELL ME LAWYER WHAT TO DO
, I THINK I`M FALLING IN LOVE WITH YOU
, DEFEND ME, FROM THE WAY I FEEL
,...
04:43
video played 714 times
added 8 years ago
Reddit

Tina Turner - Typical Male (Bulgarian translation) lyrics

EN: TELL ME LAWYER WHAT TO DO
BG: КАЖИ МИ АДВОКАТ КАКВО ДА ПРАВЯ

EN: I THINK I`M FALLING IN LOVE WITH YOU
BG: МИСЛЯ, ЧЕ АЗ СЪМ ВЛЮБЕН С ВАС

EN: DEFEND ME, FROM THE WAY I FEEL
BG: МЕ, ЗАЩИТАВА ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ЧУВСТВАМ

EN: WON`T YOU GIVE ME SOME ADVICE
BG: НЯМА ЛИ ДА МИ ДАДЕ НЯКАКЪВ СЪВЕТ

EN: ON HOW TO HANDLE MY PRIVATE LIFE
BG: КАК ДА СЕ СПРАВЯТ С ЛИЧНИЯ МИ ЖИВОТ

EN: I`M SURE THAT WE CAN MAKE A DEAL
BG: АЗ СЪМ СИГУРЕН, ЧЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ СДЕЛКА

EN: I CONFESS I`M A FOOL FOR A MAN
BG: ПРИЗНАВАМ, ЧЕ СЪМ ГЛУПАК ЗА ЕДИН ЧОВЕК

EN: WITH A CLEVER MIND
BG: С УМЕН УМ

EN: BUT YOUR INTELLECT AIN`T NO MATCH
BG: НО ВАШИЯ ИНТЕЛЕКТ НЕ Е СЪВПАДЕНИЕ

EN: FOR THIS HEART OF MINE
BG: ЗА ТОВА МОЕ СЪРЦЕ

EN: [CHORUS]
BG: [ХОРА]

EN: ALL I WANT IS A LITTLE REACTION
BG: ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ Е МАЛКО РЕАКЦИЯ

EN: JUST ENOUGH TO TIP THE SCALES
BG: ПРОСТО ДОСТАТЪЧНО ДА НАКЛОНИ ВЕЗНИТЕ

EN: I`M JUST USING MY FEMALE ATTRACTION
BG: АЗ СЪМ ПРОСТО ИЗПОЛЗВАЙКИ МОЯ ЖЕНСКИ ПРИТЕГЛЯНЕ

EN: ON A TYPICAL MALE, ON A TYPICAL MALE
BG: НА ТИПИЧЕН МЪЖ, НА ТИПИЧЕН МЪЖКИ

EN: YOUR SENSE OF JUSTICE I`LL EMBRACE
BG: ВАШЕТО ЧУВСТВО ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ, АЗ ЩЕ ОБХВАНЕ

EN: BUT YOUR DEFENCE DON'T HELP MY CASE
BG: НО ВАШЕТО ОТБРАНАТА НЕ ПОМОГНЕ МОЯ СЛУЧАЙ

EN: I`M DEEP IN TROUBLE WITH THE LAW
BG: АЗ СЪМ ДЪЛБОКО В НЕПРИЯТНОСТИ СЪС ЗАКОНА

EN: SOMETHING ABOUT AUTHORITY
BG: НЕЩО ЗА ОРГАН

EN: SEEMS TO BRING OUT THE BAD IN ME
BG: ИЗГЛЕЖДА ДА СЕ ИЗВЕДАТ ЛОШОТО ВЪВ МЕН

EN: HEY LAWYER, GOTTA CATCH ME WHEN I FALL
BG: ЕЙ АДВОКАТ, ТРЯБВА ДА МЕ ХВАНАТ, КОГАТО ПОПАДНАТ

EN: OH THEY SAY THAT YOU MATCH YOUR WITS
BG: О ТЕ КАЗВАТ, ЧЕ МАЧА СИ АКЪЛА

EN: WITH THE BEST OF THEM
BG: С НАЙ-ДОБРИТЕ ОТ ТЯХ

EN: BUT I KNOW WHEN I`M CLOSE YOU`RE JUST
BG: НО ЗНАМ, ЧЕ КОГАТО СЪМ БЛИЗО, СТЕ ПРОСТО

EN: LIKE THE REST OF THEM
BG: ПОДОБНО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ТЯХ

EN: [CHORUS]
BG: [ХОРА]

EN: SO PUT YOUR BOOKS ASIDE
BG: ТАКА ЧЕ ОСТАВИ ВАШИТЕ КНИГИ

EN: LOOSEN OFF THE SUIT AND TIE
BG: РАЗХЛАБЕТЕ РАЗСТОЯНИЕ В КОСТЮМ И ВРАТОВРЪЗКА

EN: OPEN OFF YOUR HEART AND LET ME IN
BG: ОТВОРЕТЕ ИЗВЪН СЪРЦЕТО СИ И МИ ПОЗВОЛИ ДА СЕ

EN: OPEN OFF YOUR HEART AND LET ME IN
BG: ОТВОРЕТЕ ИЗВЪН СЪРЦЕТО СИ И МИ ПОЗВОЛИ ДА СЕ

EN: [CHORUS]
BG: [ХОРА]