Artist: 
Search: 
Timeflies - All The Way lyrics (Bulgarian translation). | First time I saw you, I knew right away
, Made up my mind, you would be mine someday
, You know I...
03:25
video played 170 times
added 4 years ago
Reddit

Timeflies - All The Way (Bulgarian translation) lyrics

EN: First time I saw you, I knew right away
BG: Първи път те видях, знаех, че веднага

EN: Made up my mind, you would be mine someday
BG: Направил до съзнанието ми, вие ще бъдете мои някой ден

EN: You know I need you, so don't turn away
BG: Знаеш, че имам нужда от теб, така не отвърнат

EN: 'Cause at the end of the day, I'll be alright
BG: Защото в края на деня, ще бъде наред

EN: Still I'm praying that you change your mind
BG: Все още аз съм се моли, че промените мнението си

EN: I'll be okay
BG: Аз ще се оправи

EN: 'Cause you'll come around eventually
BG: Защото ще дойде в крайна сметка

EN: He-he-hey
BG: Той-Той-Хей

EN: Will I love someone, and loving all the way?
BG: Ще обичам някой а любов целия път?

EN: He-he-hey
BG: Той-Той-Хей

EN: You know I'm the one to take you all the way
BG: Вие знаете, аз съм да ви отведе чак

EN: I know you hope that I'll just let it go,
BG: Знам, че се надявате, че аз просто ще го пусна, да

EN: 'Cause I won't just stand, to watch you walk alone,
BG: Защото аз няма да стоиш, да гледаш да ходи сам,

EN: Don't be afraid, you're not on your own
BG: Не се страхувайте, вие не сте сами

EN: As I as you know will be alright
BG: Тъй като както знаете ще бъде добре

EN: Still I'm praying that you change your mind,
BG: Все още аз съм се моли, че промените мнението си,

EN: I'll be okay
BG: Аз ще се оправи

EN: 'Cause you'll come around eventually
BG: Защото ще дойде в крайна сметка

EN: He-he-hey
BG: Той-Той-Хей

EN: Will I love someone, and loving all the way?
BG: Ще обичам някой а любов целия път?

EN: He-he-hey
BG: Той-Той-Хей

EN: You know I'm the one to take you all the way
BG: Вие знаете, аз съм да ви отведе чак

EN: (Oh oh ooh oh oh ooh)
BG: (О о о о о о)

EN: (Oh oh ooh oh oh ooh)
BG: (О о о о о о)

EN: I told the truth
BG: Аз казах истината

EN: Will I love someone, and loving all the way?
BG: Ще обичам някой а любов целия път?

EN: He-he-hey
BG: Той-Той-Хей

EN: You know I'm the one to take you all the way
BG: Вие знаете, аз съм да ви отведе чак

EN: He-he-hey
BG: Той-Той-Хей

EN: Will I love someone, and loving all the way?
BG: Ще обичам някой а любов целия път?

EN: He-he-hey
BG: Той-Той-Хей

EN: You know I'm the one to take you all the way
BG: Вие знаете, аз съм да ви отведе чак

EN: (Oh oh ooh oh oh ooh)
BG: (О о о о о о)

EN: (Oh oh ooh oh oh ooh)
BG: (О о о о о о)

EN: You know I'm the one to take you all the way
BG: Вие знаете, аз съм да ви отведе чак