Artist: 
Search: 
Timbaland - Tomorrow in a Bottle (feat. Chad Kroeger & Sebastian) lyrics (Bulgarian translation). | All I wanna do is , all I wanna do is make up
, All I wanna do is...make up
, All I wanna do...
05:28
video played 6,576 times
added 6 years ago
Reddit

Timbaland - Tomorrow in a Bottle (feat. Chad Kroeger & Sebastian) (Bulgarian translation) lyrics

EN: All I wanna do is , all I wanna do is make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да, всичко, което искате да направите, е да се

EN: All I wanna do is...make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да се ...

EN: All I wanna do is...make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да се ...

EN: All I wanna do is...make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да се ...

EN: All I wanna do is...make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да се ...

EN: All I wanna do is...make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да се ...

EN: Put the, put the past behind us
BG: Сложи, сложи миналото зад нас

EN: All I wanna do is , all I wanna do is, all I wanna do is make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да, всичко, което искате да направите, е да, всичко, което искате да направите, е да се

EN: All I wanna do is...make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да се ...

EN: All I wanna do is...make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да се ...

EN: All I wanna do is...make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да се ...

EN: All I wanna do is...make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да се ...

EN: All I wanna do is...make up
BG: Всичко, което искате да направите, е да се ...

EN: Put the, put the past behind us
BG: Сложи, сложи миналото зад нас

EN: (Sebastian)
BG: (Себастиан)

EN: Broken promises, broken wedding vows
BG: Broken обещания, разбити сватба обреци

EN: The clock is ticking down
BG: Времето тече надолу

EN: Hoping daddy'll crack a smile
BG: Надявайки се daddy'll пляскане усмивка

EN: How can I support a child
BG: Как мога да помогна на детето

EN: Last time I had a job, It's been a while
BG: Последния път бях на работа, това е било известно време

EN: The question remain so freely
BG: Въпросът остане свободно

EN: Why does it have to happen to me?
BG: Защо пък трябва да се случи на мен?

EN: To wash away the pain of drinking, Im thinking..
BG: За да отмие болката от пиене, Im мислене ..

EN: (Chad Kroeger)
BG: (Чад Крюгер)

EN: Im waiting for the day that, together we could find another way back,
BG: Аз съм в очакване на деня, в който, заедно бихме могли да намерим друг начин, обратно,

EN: Put everything we've got in stake lets worry about today
BG: Сложете всичко, което имаме в колите позволява тревожи за днес

EN: And put tomorrow in a bottle. (bottle)
BG: И постави утре в бутилка. (Бутилка)

EN: If theres some way that
BG: Ако там има някакъв начин, че

EN: We can take back the wrong that we created we can change that,
BG: Ние можем да си върна наред, че сме създали ние можем да променим това,

EN: Dont turn your head the other way
BG: Dont обърнете главата си по друг начин

EN: Your born to save today.
BG: Вашият роден да спаси днес.

EN: Put tomorrow in a bottle
BG: Поставете утре в бутилка

EN: Lets put tomorrow in a bottle (bottle) (x8)
BG: Да постави утре в бутилка (бутилка) (x8)

EN: (Sebastian)
BG: (Себастиан)

EN: Ohhh, Girl, you ain't right
BG: Ох, момиче, не е правилно

EN: I apologise
BG: Извинявам се

EN: Wont be satisfied till what we had was gone away
BG: Няма да бъда доволен до това, което сме имали е отминал

EN: Hey, Hey every other day we doesnt fight
BG: Хей, хей всеки ден сме doesn't борбата

EN: And I take it two wrongs dont make a right
BG: И аз да го две грешки не правят право

EN: You had my head gone
BG: Трябваше главата си отиде

EN: I had you dead wrong
BG: Аз ви е погрешна

EN: Thinking that same old song
BG: Мисля си, че същите стари песни

EN: Wondering why you mad at me, me
BG: Чудите се защо ми се сърди, ми

EN: Now you gotta understand my lingo
BG: Сега вие трябва да разберете моето чужд език

EN: ....
BG: ....

EN: Baby This is how it should be (hey!)
BG: Baby Това е начина, по който трябва да бъдат (hey!)

EN: Are you gonna do me like that?
BG: Дали ще правиш с мен?

EN: Your both supposed to have my back, back (x4)
BG: Вашият както би трябвало да са ми назад, назад (x4)

EN: And we both dont know how to act
BG: И двамата не знам как да се действа

EN: Wasnt a lead by the door ....
BG: Несъществуващият водеща до вратата ....

EN: Chorus
BG: Припев

EN: (Chad Kroeger)
BG: (Чад Крюгер)

EN: Im waiting for the day that, together we could find another way back,
BG: Аз съм в очакване на деня, в който, заедно бихме могли да намерим друг начин, обратно,

EN: Put everything we've got in stake lets worry about today
BG: Сложете всичко, което имаме в колите позволява тревожи за днес

EN: And put tomorrow in a bottle. (bottle)
BG: И постави утре в бутилка. (Бутилка)

EN: If theres some way that
BG: Ако там има някакъв начин, че

EN: We can take back the wrong that we created we can change that,
BG: Ние можем да си върна наред, че сме създали ние можем да променим това,

EN: Dont turn your head the other way
BG: Dont обърнете главата си по друг начин

EN: Your born to save today.
BG: Вашият роден да спаси днес.

EN: Put tomorrow in a bottle
BG: Поставете утре в бутилка

EN: Lets put tomorrow in a bottle (bottle) (x8)
BG: Да постави утре в бутилка (бутилка) (x8)

EN: ...that I never thought at all the love we had would go away
BG: ... Че никога не съм мислил изобщо нашата любов ще си отиде

EN: Put your back against the wall
BG: Сложете гръб към стената

EN: I was your bread and butter
BG: Бях си хляб и масло

EN: Like girl
BG: Като момиче

EN: Why was the relationship so down
BG: Защо връзката толкова ниско

EN: Like we established the fact
BG: Както установихме факта,

EN: That you were so strong to get
BG: Това, че си толкова силна, за да се

EN: I wont go spreading my ex
BG: Не искам да се разпространява бившият ми

EN: From Tallahassee and back
BG: От Tallahassee и обратно

EN: Chad gonna sing the rest!!
BG: Чад ще пеят на почивка!

EN: (chorus)
BG: (Припев)