Artist: 
Search: 
Timbaland - Not My Happiness lyrics (Bulgarian translation). | Chorus:
, My happiness don’t belong to me, it belongs to others!
, My happiness don’t belong to...
02:54
video played 5,640 times
added 7 years ago
Reddit

Timbaland - Not My Happiness (Bulgarian translation) lyrics

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: My happiness don’t belong to me, it belongs to others!
BG: Моето щастие не принадлежат към мен, то принадлежи на други!

EN: My happiness don’t belong to me, it belongs to others!
BG: Моето щастие не принадлежат към мен, то принадлежи на други!

EN: Will it make me happy to give it away, hey, hey, hey!
BG: Ще тя ме направи щастлив да го раздават, хей, хей, хей!

EN: Will it make me happy to give it away, hey, hey, hey!
BG: Ще тя ме направи щастлив да го раздават, хей, хей, хей!

EN: Jesus gave his life for us, so I can’t I?
BG: Исус е дал живота си за нас, така че аз не мога да?

EN: My bone had not a savage one, my heart multiplies,
BG: Костите ми са не един дивак, сърцето ми се размножава,

EN: My character speaks for itself, does it have to rot?
BG: Моят характер говори сама за себе си, трябва да изгние?

EN: I’mma a geek doing what I’m doing,
BG: I'mma онази прави това, което правя,

EN: For the geek’s made happy itself!
BG: За онази на зарадва себе си!

EN: Oh, oh!
BG: О о!

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: My happiness don’t belong to me, it belongs to others!
BG: Моето щастие не принадлежат към мен, то принадлежи на други!

EN: My happiness don’t belong to me, it belongs to others!
BG: Моето щастие не принадлежат към мен, то принадлежи на други!

EN: Will it make me happy to give it away, hey, hey, hey!
BG: Ще тя ме направи щастлив да го раздават, хей, хей, хей!

EN: Will it make me happy to give it away, hey, hey, hey!
BG: Ще тя ме направи щастлив да го раздават, хей, хей, хей!

EN: If I stay around just…
BG: Ако остана около просто...

EN: I don’t worship well anything,
BG: Аз не се покланят на добре нищо,

EN: It means nothing when you’re down.
BG: Това означава нищо, когато си на земята.

EN: I try to keep up this...
BG: Опитвам се да се поддържа това...

EN: While I keep my burdens inside!
BG: Докато аз държа моята тежести вътре!

EN: I’mma keep doing what I’m doing
BG: I'mma да правиш това, което правя

EN: Cause it keeps me satisfied!
BG: Причина той ме държи доволни!

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: My happiness don’t belong to me, it belongs to others!
BG: Моето щастие не принадлежат към мен, то принадлежи на други!

EN: My happiness don’t belong to me, it belongs to others!
BG: Моето щастие не принадлежат към мен, то принадлежи на други!

EN: Will it make me happy to give it away, hey, hey, hey!
BG: Ще тя ме направи щастлив да го раздават, хей, хей, хей!

EN: Will it make me happy to give it away, hey, hey, hey!
BG: Ще тя ме направи щастлив да го раздават, хей, хей, хей!

EN: Oh, oh, oh, my happiness don’t belong to me!
BG: О о, о, моето щастие не принадлежат към мен!