Artist: 
Search: 
Tiga - Sunglasses At Night lyrics (Bulgarian translation). | I wear my sunglasses at night
, so I can
, so I can
, Watch you weave then breath your story...
03:42
video played 219 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Tiga - Sunglasses At Night (Bulgarian translation) lyrics

EN: I wear my sunglasses at night
BG: Аз нося си очила, през нощта

EN: so I can
BG: така че мога да

EN: so I can
BG: така че мога да

EN: Watch you weave then breath your story lines.
BG: Гледайте да тъкат тогава дъх си история линии.

EN: And I wear my sunglasses at night
BG: И аз нося си очила, през нощта

EN: so I can
BG: така че мога да

EN: so I can
BG: така че мога да

EN: Keep track of the visions in my eyes.
BG: Проследяване на зрението в очите ми.

EN: Don't masquerade with the guy in shades
BG: Не маскира с човек в нюанси

EN: oh no
BG: о не

EN: Don't masquerade with the guy in shades
BG: Не маскира с човек в нюанси

EN: oh no
BG: о не

EN: Don't masquerade with the guy in shades
BG: Не маскира с човек в нюанси

EN: oh no
BG: о не

EN: Don't masquerade with the guy in shades
BG: Не маскира с човек в нюанси

EN: oh no
BG: о не

EN: I wear my sunglasses at night
BG: Аз нося си очила, през нощта

EN: so I can
BG: така че мога да

EN: so I can
BG: така че мога да

EN: Watch you weave then breath your story lines. (x5)
BG: Гледайте да тъкат тогава дъх си история линии. (x 5)

EN: Don't masquerade with the guy in shades
BG: Не маскира с човек в нюанси

EN: oh no
BG: о не

EN: Don't masquerade with the guy in shades
BG: Не маскира с човек в нюанси

EN: oh no
BG: о не

EN: Don't masquerade with the guy in shades
BG: Не маскира с човек в нюанси

EN: oh no
BG: о не

EN: Don't masquerade with the guy in shades
BG: Не маскира с човек в нюанси

EN: oh no
BG: о не

EN: I wear my sunglasses at night
BG: Аз нося си очила, през нощта

EN: so I can
BG: така че мога да

EN: so I can
BG: така че мога да

EN: Watch you weave then breath your story lines. (x29)
BG: Гледайте да тъкат тогава дъх си история линии. (x 29)