Artist: 
Search: 
Thirty Seconds To Mars - This Is War lyrics (Bulgarian translation). | A warning to the people, the good and the evil
, This is war
, To the soldier, the civilian, the...
06:01
video played 125 times
added 4 years ago
Reddit

Thirty Seconds To Mars - This Is War (Bulgarian translation) lyrics

EN: A warning to the people, the good and the evil
BG: Предупреждение към хората, доброто и злото

EN: This is war
BG: Това е война

EN: To the soldier, the civilian, the martyr, the victim
BG: За войник, цивилни, мъченик, жертва

EN: This is war
BG: Това е война

EN: It's the moment of truth and the moment to lie
BG: Това е моментът на истината и в момента да лъжа

EN: The moment to live and the moment to die
BG: В момента да живее и да умре

EN: The moment to fight, the moment to fight
BG: В момента да се бори, момента за борба

EN: To fight, to fight, to fight
BG: Да се бият, да се бори, за борба с

EN: To the right, to the left
BG: Надясно, наляво

EN: We will fight to the death
BG: Ние ще се бият до смърт

EN: To the edge of the earth
BG: До края на земята

EN: It's a brave new world from the last to the first
BG: Това е смел нов свят от последния до първия

EN: To the right, to the left
BG: Надясно, наляво

EN: We will fight to the death
BG: Ние ще се бият до смърт

EN: To the edge of the earth
BG: До края на земята

EN: It's a brave new world, it's a brave new world
BG: Това е смел нов свят, това е смел нов свят

EN: A warning to the prophet, the liar, the honest
BG: Предупреждение към пророк, лъжец, честен

EN: This is war
BG: Това е война

EN: Oh, to the leader, the pariah, the victim, the messiah
BG: О лидер, парий, жертвата, Месия

EN: This is war
BG: Това е война

EN: It's the moment of truth and the moment to lie
BG: Това е моментът на истината и в момента да лъжа

EN: The moment to live and the moment to die
BG: В момента да живее и да умре

EN: The moment to fight, the moment to fight
BG: В момента да се бори, момента за борба

EN: To fight, to fight, to fight
BG: Да се бият, да се бори, за борба с

EN: To the right, to the left
BG: Надясно, наляво

EN: We will fight to the death
BG: Ние ще се бият до смърт

EN: To the edge of the earth
BG: До края на земята

EN: It's a brave new world from the last to the first
BG: Това е смел нов свят от последния до първия

EN: To the right, to the left
BG: Надясно, наляво

EN: We will fight to the death
BG: Ние ще се бият до смърт

EN: To the edge of the earth
BG: До края на земята

EN: It's a brave new world, it's a brave new world
BG: Това е смел нов свят, това е смел нов свят

EN: It's a brave new world
BG: Това е смел нов свят

EN: I do believe in the light
BG: Аз вярвам в светлината

EN: Raise your hands up to the sky
BG: Вдигнете ръцете си до небето

EN: The fight is done, the war is won
BG: Борбата се извършва, войната е спечелена

EN: Lift your hands toward the sun
BG: Повдигнете ръцете си към слънцето

EN: Toward the sun
BG: Към слънцето

EN: (It's the moment of truth and the moment to lie)
BG: (Това е моментът на истината и в момента да лежи)

EN: (The moment to live and the moment to die)
BG: (В момента даживеят и в момента да умре)

EN: Toward the sun
BG: Към слънцето

EN: (It's the moment of truth and the moment to lie)
BG: (Това е моментът на истината и в момента да лежи)

EN: (The moment to live and the moment to die)
BG: (В момента да живее и да умре)

EN: Toward the sun
BG: Към слънцето

EN: (The moment to fight, the moment to fight)
BG: (В момента да се бори, в момента да бият)

EN: (To fight, to fight, to fight)
BG: (Да се бият, да се бори, за борба с)

EN: The war is won
BG: Войната се печели

EN: To the right, to the left
BG: Надясно, наляво

EN: We will fight to the death
BG: Ние ще се бият до смърт

EN: To the edge of the earth
BG: До края на земята

EN: It's a brave new world from the last to the first
BG: Това е смел нов свят от последния до първия

EN: To the right, to the left
BG: Надясно, наляво

EN: We will fight to the death
BG: Ние ще се бият до смърт

EN: To the edge of the earth
BG: До края на земята

EN: It's a brave new world, it's a brave new world
BG: Това е смел нов свят, това е смел нов свят

EN: It's a brave new world
BG: Това е смел нов свят

EN: A brave new world
BG: Смел нов свят

EN: The war is won
BG: Войната се печели

EN: The war is won
BG: Войната се печели

EN: A brave new world
BG: Смел нов свят

EN: I believe in nothing,
BG: Аз вярвам в нищо,

EN: Not the end, and not the start.
BG: Не край и не е в началото.

EN: I believe in nothing,
BG: Аз вярвам в нищо,

EN: Not the Earth, and not the stars.
BG: Не земята а не звездите.

EN: I believe in nothing,
BG: Аз вярвам в нищо,

EN: Not the day, and not the dark
BG: Не ден а не тъмно

EN: I believe in nothing,
BG: Аз вярвам в нищо,

EN: But the beating of our hearts
BG: Но побой на нашите сърца

EN: I believe in nothing,
BG: Аз вярвам в нищо,

EN: 100 suns until we part.
BG: 100 слънца, докато ние част.

EN: I believe in nothing,
BG: Аз вярвам в нищо,

EN: Not in sin, and not in God.
BG: Не в греха а не в Бог.

EN: I believe in nothing,
BG: Аз вярвам в нищо,

EN: Not in peace, and not in war.
BG: Не в мир а не във война.

EN: I believe in nothing,
BG: Аз вярвам в нищо,

EN: but the truth in who we are...
BG: но истината, в които ние сме...