Artist: 
Search: 
The Weeknd - The Zone (feat. Drake) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1: The Weeknd]
, Why you rushing me baby?
, It’s only us, alone
, I don't want to die...
05:16
video played 83 times
added 4 years ago
Reddit

The Weeknd - The Zone (feat. Drake) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1: The Weeknd]
BG: [Стих 1: Weeknd]

EN: Why you rushing me baby?
BG: Защо да бързам ми бебе?

EN: It’s only us, alone
BG: Това е само за нас, сам

EN: I don't want to die tonight baby
BG: Аз не искам да умра тази вечер бебе

EN: So lemme sip this slow
BG: Така че Пусни sip този бавен

EN: I’ll give you what you called for
BG: Аз ще ви дам това, което сте се обадили за

EN: Just let me get in my zone
BG: Просто нека да получите в моя зона

EN: I’ll be making love to her through you
BG: Аз ще се прави любов с нея чрез вас

EN: So let me keep my eyes closed
BG: Така че нека да остане затворени очи

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: And I won't see a damn thing
BG: И аз няма да видите проклетото нещо

EN: I can't feel a damn thing
BG: Не мога да чувствам проклетото нещо

EN: But I'mma touch you right
BG: Но I'mma докосна десния

EN: I won't see a damn thing
BG: Аз няма да видите проклетото нещо

EN: I can’t feel a damn thing
BG: Не мога да чувствам проклетото нещо

EN: But I’mma touch you right
BG: Но I'mma докосна десния

EN: [Hook: The Weeknd]
BG: [Кука: Weeknd]

EN: I’mma touch you right (let me sip this slow)
BG: I'mma докосна правото (нека sip това бавно)

EN: I’mma touch you right (let me get inside my zone)
BG: I'mma докосна правото (нека да вляза в моята зона)

EN: I’mma touch you right (just let me)
BG: I'mma докосна десния (просто да ме уведомите)

EN: [Verse 2: The Weeknd]
BG: [Стих 2: Weeknd]

EN: And I'mma lean, till I fall, ooh yeah
BG: И постно, докато падна, Ооо да I'mma

EN: And I don’t give a damn
BG: И не ми пука

EN: I felt the ground before
BG: Аз чувствах земята пред

EN: I left it all behind, baby
BG: Аз го остави всичко зад, бебе

EN: I didn’t need no one
BG: Аз не трябва никой

EN: But I’m in here tonight baby
BG: Но аз съм тук тази вечер бебе

EN: I’ve been alone for too long
BG: Аз съм бил сам за дълго време

EN: Oh, oh yeah
BG: О о да

EN: [Bridge: The Weeknd]
BG: [Мост: Weeknd]

EN: So, I won't say a damn thing
BG: Така че аз няма да кажа проклетото нещо

EN: I can’t feel a damn thing
BG: Не мога да чувствам проклетото нещо

EN: But I’ma touch you right
BG: Но аз съм докосна десния

EN: I can’t see a damn thing
BG: Аз не мога да видя проклетото нещо

EN: I can't feel a damn thing
BG: Не мога да чувствам проклетото нещо

EN: But I’ma touch you right
BG: Но аз съм докосна десния

EN: [Hook: The Weeknd]
BG: [Кука: Weeknd]

EN: I’mma touch you right (let me sip this slow)
BG: I'mma докосна правото (нека sip това бавно)

EN: I’mma touch you right (let me get inside my zone)
BG: I'mma докосна правото (нека да вляза в моята зона)

EN: I’mma touch you right (just let me)
BG: I'mma докосна десния (просто да ме уведомите)

EN: [Verse 3: Drake]
BG: [Стих 3: Дрейк]

EN: Whoa, all these broken hearts on that pole
BG: О всички тези разбити сърца на този полюс

EN: Man if pole dancing's an art you know how many fuckin’ artists I know?
BG: Човекът ако полюс танци на изкуство знаете колко шибани художници знам?

EN: Got some new bills in the mail, got some big favors I owe
BG: Имамнякои нови сметки в пощата, имам някои големи празненства, дължа

EN: Got some good things ahead of me when these bad bitches let go
BG: Има някои добри неща пред мен, когато тези лоши кучки да отида

EN: Well girl let's.. go, walk your broken heart through that door
BG: Ами момичето нека... отидете, ходи си разбито сърце през тази врата

EN: Sit yo sexy ass on that couch
BG: Седят Ей секси задника на дивана

EN: Wipe that lipstick off of your mouth
BG: Избършете това червило от устата си

EN: I take it slow
BG: Аз да го забави

EN: She in love with my crew
BG: Тя в любовта с моя екипаж

EN: She said make enough so I can try some
BG: Каза тя направи достатъчно, така че мога да опитам някои

EN: I thought taking drugs just ain't you, be you
BG: Мислех, че приемате лекарства просто не ви, да ви бъде

EN: Yeah girl, just be you
BG: да момиче, просто да ви бъде

EN: And I do this shit for my hometown, it been going down, it ain't new
BG: И аз правя този shit родния ми град, тя ще, не е нова

EN: That’s that north north, that up top
BG: Това е, че север север, че до Топ

EN: That OVO and that XO
BG: Че Ово и че XO

EN: Your girlfriend at our next show
BG: Вашата приятелка нашите следващото шоу

EN: But its all good, don’t stress though
BG: Но си най-добрите, не стрес все пак

EN: First night fuck, never really planned it
BG: Първата нощ дяволите, никога не съм наистина го планирали

EN: Take a deep breath, no one need to panic
BG: Поемете дълбоко дъх, един нужда да паника

EN: Lips so French, ass so Spanish
BG: Устните така френски, задника толкова испански

EN: She don’t really like attention, I don’t know if she gon' manage out here
BG: Тя наистина не харесва вниманието, аз не знам дали тя gon "управлява тук

EN: But she got me all up in my zone
BG: Но тя ме всички в моя зона

EN: Said she like the view I got in this place, shit I did all of that on my own
BG: Тя каза, че като изглед, аз имам на това място, мамка му направих всичко това на моята собствена

EN: Aw yeah
BG: О да