Artist: 
Search: 
The Sensational Alex Harvey Band - Framed lyrics (Bulgarian translation). | I'm walking down the street mindin' my own affair
, when two policemen grabbed me and I'm unaware
,...
41:40
video played 405 times
added 7 years ago
Reddit

The Sensational Alex Harvey Band - Framed (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm walking down the street mindin' my own affair
BG: Аз съм ходене по улицата, mindin' моя собствен афера

EN: when two policemen grabbed me and I'm unaware
BG: Когато двама полицаи ме сграбчи и съм знаел

EN: They said "Is your name Alexander?" and I said "Why, sure!"
BG: Те казаха "Е вашето име Александър?" и каза "защо, сигурен!"

EN: They said "You're the cat that we've been looking for."
BG: Те казаха "Вие сте котка, която ние търсехме за."

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: But I was framed
BG: Но е в рамка

EN: I was framed
BG: Аз е в рамка

EN: I never did nothing
BG: Аз никога не направи нищо

EN: but now I was, I was framed
BG: но сега е, че е в рамка

EN: The cops took me to a little room where the bright lights shine
BG: Ченгетата ме заведе до една малка стая, където ярки светлини обувки

EN: there was ten poor souls like me standin' in the line
BG: имаше десет бедни души като мен standin' в реда

EN: I knew I was the victim of somebody's evil plan
BG: Аз знаех, че съм жертва на нечий зъл план

EN: when a stool pigeon looked at me an' said....
BG: Когато изпражненията гълъб ме погледна за каза...

EN: That's your man!
BG: Това е вашият човек!

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Then the public prosecutor started prosecutin' me
BG: Тогава прокуратурата започна prosecutin' ме

EN: that man wanted to find what was my pedigree
BG: този човек искаше да намери това, което е моето родословие

EN: He said "Where were you on the third of June 1963?"
BG: Той каза: "Къде са ви на трети на юни 1963 г.?"

EN: Them cats with rubber hoses started givin' me the third degree....
BG: Тях котки с гумени маркучи започна да ми дава трета степен...

EN: Chorus
BG: Припев