Artist: 
Search: 
The Roots - Rising Down (feat. Mos Def & Styles P) lyrics (Bulgarian translation). | Hello hello hello hello...
, Hello hello hello hello...
, Hello hello hello hello...
, Hello hello...
03:39
video played 5,492 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

The Roots - Rising Down (feat. Mos Def & Styles P) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: [Mos Def]
BG: [Mos Def]

EN: Every anywhere heights plains peaks or valleys
BG: Всеки навсякъде височина равнините върхове или долини

EN: Entrances exits vestibules and alleys
BG: Входове изходи vestibules и алеи

EN: Winding roads that test the firm nerve
BG: Прекратяване пътища, които тестват фирма нерв

EN: Fortune or fatal behind the blind curve
BG: Fortune или фатални зад сляп крива

EN: The engine oil purr, lights flash to a blur
BG: В мърка, моторно масло, осветление в мъгла

EN: Speed work through the earth make your motor go scurrr
BG: Скорост на работа през земята да си отиде моторни scurrr

EN: Tonight at noon watch a bad moon rising
BG: Тази вечер, на обяд гледам лошо Луната нараства

EN: Identities in crisis and conflict diamonds
BG: Идентичности в криза и'конфликтни диаманти"

EN: Blinding staring at lights 'til they cryin'
BG: Ослепяването вторачени в светлината по-рано те плачат

EN: Bone gristle popping from continuous grindin
BG: Костен хрущял пръкват от непрекъснати измъчват

EN: Grapes of wrath in a shapely glass
BG: Гроздовете на гнева в добре оформен стъкло

EN: Ingredients influential on your ways and acts
BG: Състав на влиятелни постъпките си и действа

EN: Zero tolerance to raise the tax
BG: Нулева толерантност за повишаване на данък

EN: It don't matter how your gates is latched
BG: Няма значение как портите си е застопорени

EN: You ain't safe from the danger jack
BG: Не е безопасно от опасната жак

EN: Made it way before they made the map
BG: Направих го в начина, преди да направи карта

EN: Or a GPS this is DEF leader
BG: Или това е GPS DEF лидер

EN: [Dice Raw]
BG: [Зарове Сурови]

EN: I know where I'm goin even when it's dark and being led down that road
BG: Знам къде съм става, дори когато е тъмно и се ръководи по този път

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: you don't see that somethings wrong earth's spinnin outta control
BG: не виждате, че инча Нещо става на Земята извън контрол

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: Everything's for sale even souls someone get God on the phone
BG: Всичко е за продажба дори душите някой да Бог по телефона

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: Northside nigga Southside
BG: Северната част негър Southside

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: Shits poppin off Worldwide
BG: Лайна Poppin разстояние света

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: [Black Thought]
BG: [Черно мисъл]

EN: Between the greenhouse gases and earth spinnin off its axis
BG: Между парникови газове и земята инча на разстояние оста си

EN: Got mother nature doin back flips
BG: Имаш ли правиш майката природа обратно обръща

EN: The natural disasters
BG: На природни бедствия

EN: It's like 80 degrees in Alaska
BG: Това е като 80 градуса в Аляска

EN: You in trouble if you not an Onasis
BG: Вие в беда, ако не е Onasis

EN: It ain't hard to tell that the conditions is drastic
BG: Не е трудно да се каже, че условията, е драстично

EN: Just turn on the telly check for the news flashin
BG: Просто включете по телевизията се проверява за новини flashin

EN: How you want it bagged, paper or plastic?
BG: Как искате да ви се нахвърлила, хартия или пластмаса?

EN: Lost in translation or just lost in traffic?
BG: Изгубени в превода или просто губи в трафик?

EN: Yo I don't wanna floss I done lost my passion
BG: Ей аз не искам да съм сторил конци Загубих страстта

EN: And I ant trying to climb, Yo I lost my traction
BG: И мравките се опитват да се катерят, Йо аз загубих сцепление

EN: They makin' me break, my contents under pressure
BG: Те правят ми почивка, ми съдържанието под натиск

EN: Do not shake, I'm workin while the boss relaxin
BG: Да не се разклаща, аз работя, докато шефа релаксин

EN: Here come Mr. tax man, he leavin a fraction, give me back some
BG: Тук дойде г-н човек данък, той заминава за част, дай ми обратно част от

EN: Matter fact next pay check it's like that son
BG: в интерес на истината следващата заплати проверите това е като че синът на

EN: I'll fuck around and have to hurt a few men
BG: Ще дяволите наоколо и да нарани няколко души

EN: They probably chalk it up as a disturbing new trend, Hello
BG: Те вероятно креда като смущаващи нова тенденция, Здравейте

EN: [Dice Raw]
BG: [Зарове Сурови]

EN: I know where I'm goin even when it's dark and being led down that road
BG: Знам къде съм става, дори когато е тъмно и се ръководи по този път

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: you don't see that somethings wrong earth's spinnin outta control
BG: не виждате, че инча Нещо става на Земята извън контрол

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: Everything's for sale even the souls someone get God on the phone
BG: Всичко е за продажба дори душите някой да Бог по телефона

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: Northside nigga Southside
BG: Северната част негър Southside

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: shits poppin off Worldwide
BG: лайна Poppin разстояние света

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: [Styles P]
BG: [Styles P]

EN: Should I say hello or should I say that hell is low
BG: Трябва ли да кажа здрасти или трябва да кажа, че адът е ниска

EN: Am I nigga or a niggero? I'm an African American
BG: Съм негър или niggero? Аз съм един афроамериканец

EN: They sell drugs in the hood but the man, he move the medicine
BG: Те продават наркотици в квартала, но на човека, той се движи на лекарството

EN: He'll prescribe you all-med for everything
BG: Той ще предпише на всички ви-Мед за всичко

EN: A little stuffy nose tell you get some Claritin
BG: Малко по-запушен нос ви кажа да получите някои Claritin

EN: You know I'm hip to it and its hard to claim the land
BG: Знаеш, че съм хип към нея, и е трудно да се позове на земята

EN: When my great great great grands were shipped to it
BG: Когато ми много голям голямо грандове са изпратени да го

EN: look at technology they call it downloading
BG: погледнете технология те наричат ​​го изтеглите

EN: I call it downsizing somebody follow me
BG: Аз го наричам съкращаване някой ме следват

EN: Does a computer chip have an astrology
BG: Има ли компютърен чип имат по астрология

EN: And when it fuck up could it give you an apology (Could it?)
BG: И когато го прецакаш може да ви даде извинение (Възможно ли е?)

EN: Should it say hello or should it say goodbye
BG: Трябва ли да кажа здрасти или трябва да кажа сбогом

EN: Try to understand how smart and how hood am I
BG: Опитай се да разбереш колко умни и как качулка съм

EN: It don't matter though
BG: Няма значение че

EN: Until we learn that the world don't turn right
BG: Докато се научим, че светът не десен завой

EN: We all oughta the scatter though
BG: Ние всички Би трябвало на точкова че

EN: [Dice Raw]
BG: [Зарове Сурови]

EN: I know where I'm goin even when it's dark and being led down that road
BG: Знам къде съм става, дори когато е тъмно и се ръководи по този път

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: you don't see that somethings wrong earth's spinnin outta control
BG: не виждате, че инча Нещо става на Земята извън контрол

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: Everything's for sale even souls someone get God on the phone
BG: Всичко е за продажба дори душите някой да Бог по телефона

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: Northside nigga Southside
BG: Северната част негър Southside

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...

EN: shits poppin off Worldwide
BG: лайна Poppin разстояние света

EN: Hello hello hello hello...
BG: Здравейте, здравейте Здравейте, здравейте ...