Artist: 
Search: 
The Pretty Reckless - Miss Nothing lyrics (Bulgarian translation). | I'm miss autonomy, miss nowhere
, I'm at the bottom of me
, Miss androgyny, miss don’t care
, What...
03:17
video played 809 times
added 6 years ago
Reddit

The Pretty Reckless - Miss Nothing (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm miss autonomy, miss nowhere
BG: Аз съм Мис автономия, липсва никъде

EN: I'm at the bottom of me
BG: Аз съм в дъното на мен

EN: Miss androgyny, miss don’t care
BG: Мис андрогинността, Мис не им пука

EN: What I've done to me
BG: Какво съм направил за мен

EN: I am misused, I don’t wanna do
BG: Аз съм злоупотреба, аз не искам да правя

EN: Be not your slave
BG: Да не си роб

EN: Misguided, I mind it, I'm missin the train.
BG: Заблуден, аз го предвид, аз съм missin влака.

EN: And I don't know where I've been
BG: И аз не знам къде съм бил

EN: And I don't know what I'm into
BG: И аз не знам това, което съм

EN: And I don't know what I've done to me
BG: И аз не знам какво съм направил за мен

EN: And as I watch you disappear into the ground
BG: И като гледам ти изчезват в земята

EN: My one mistake was that I never let you down
BG: Една моя грешка е, че аз никога няма да ви разочарова

EN: So I'll waste my time, and I'll burn my mind
BG: Така че аз ще губя време, и аз ще изгори съзнанието ми

EN: On miss nothing, miss everything
BG: На нищо не липсва, липсва всичко

EN: I’m miss fortune miss so soon
BG: Аз съм Мис fortune Мис толкова скоро

EN: I’m like a bottle of pain
BG: Аз съм като една бутилка от болка

EN: Miss matter you had her
BG: Мис въпрос сте имали я

EN: now she’s goin’ away
BG: Сега тя е Goin ' далеч

EN: I'm misused, misconstrued
BG: Аз съм злоупотреба, съобразил

EN: I don’t need to be saved
BG: Аз не трябва да бъдат записани

EN: Miss slighted, I mind it
BG: Мис slighted, аз го предвид

EN: I'm stuck in the rain
BG: Аз съм остана в дъжда

EN: And I don't know where I am
BG: И аз не знам къде съм

EN: And I don't know what I'm into
BG: И аз не знам това, което съм

EN: And I don't know what I've done to me
BG: И аз не знам какво съм направил за мен

EN: And as I watch you disappear into the ground
BG: И като гледам ти изчезват в земята

EN: My one mistake was that I never let you down
BG: Една моя грешка е, че аз никога няма да ви разочарова

EN: So I'll waste my time, and I'll burn my mind
BG: Така че аз ще губя време, и аз ще изгори съзнанието ми

EN: On miss nothing, miss everything
BG: На нищо не липсва, липсва всичко

EN: Miss stealing, Miss everything
BG: Пропускайте краде, пропуснете всичко

EN: And as I watch you disappear into my head
BG: И като гледам ти изчезват в главата ми

EN: Well, there's a man who’s telling me I might be dead
BG: Е има един човек, който ми казва, аз може да е мъртъв

EN: So I'll waste my time, and I'll burn my mind
BG: Така че аз ще губя време, и аз ще изгори съзнанието ми

EN: So I’ll waste my time, and I'll burn my mind
BG: Така че аз ще губя време, и аз ще изгори съзнанието ми

EN: On Miss Nothing, Miss Everything!
BG: На Мис нищо пропуснете всичко!