Artist: 
Search: 
The Marmalade - Ob-La-Di, Ob-La-Da lyrics (Bulgarian translation). | Desmond has a barrow in the marketplace
, Molly is the singer in a band
, Desmond say to Molly, girl...
02:24
video played 690 times
added 6 years ago
by moosje
Reddit

The Marmalade - Ob-La-Di, Ob-La-Da (Bulgarian translation) lyrics

EN: Desmond has a barrow in the marketplace
BG: Дезмънд е Бароу на пазара

EN: Molly is the singer in a band
BG: Моли е певица в група

EN: Desmond say to Molly, girl I like you face
BG: Дезмънд казват да се моли, изправени пред момиче като теб

EN: And Molly says this as she takes him by the hand
BG: И моли казва това, тъй като тя го взема за ръка

EN: Ob-la-di, ob-la-da,
BG: Об la ди, об-la-da,

EN: Life goes on, bra
BG: Животът продължава, сутиен

EN: La la how the life goes on
BG: Ла ла как живот goes на

EN: Ob-la-di, ob-la-da
BG: Об la ди, об га ла

EN: Life goes on, bra
BG: Животът продължава, сутиен

EN: La la how the life goes on
BG: Ла ла как живот goes на

EN: Desmond take a trolley to the jewelers store
BG: Дезмънд взема количка на бижутери Магазин

EN: Buys a twenty carat golden ring, (rin-ring)
BG: Купува двадесет каратово Златен пръстен, (rin-пръстен)

EN: Takes it back to Molly waiting at the door
BG: Го връща към моли чакат на вратата

EN: And as he gives it to her she begins to sing (sin-sing)
BG: И тъй като той го дава на нея тя започва да пее (грях-пея)

EN: Ob-la-di, ob-la-da
BG: Об la ди, об га ла

EN: Life goes on, bra
BG: Животът продължава, сутиен

EN: La la how the life goes on
BG: Ла ла как живот goes на

EN: Ob-la-di, ob-la-da
BG: Об la ди, об га ла

EN: Life goes on, bra
BG: Животът продължава, сутиен

EN: La la how the life goes on
BG: Ла ла как живот goes на

EN: Yeah, In a couple of years they
BG: да, в няколко години те

EN: have built a home sweet home
BG: са построени сладък, сладък дом

EN: With a couple of kids running in the yard
BG: С няколко деца вървят в двора

EN: of Desmond and Molly Jones
BG: на Дезмънд и моли Джоунс

EN: Happy ever after in the market place
BG: Щастлив завинаги в място на пазара

EN: Desmond lets the children lend a hand
BG: Дезмънд позволява на децата да оказват

EN: Molly stays at home and does her pretty face
BG: Моли остава у дома си и прави her хубав лице

EN: And in the evening she's a singer with the band
BG: И вечерта тя е певица с групата

EN: Ob-la-di, ob-la-da
BG: Об la ди, об га ла

EN: Life goes on, bra
BG: Животът продължава, сутиен

EN: La la how the life goes on
BG: Ла ла как живот goes на

EN: Ob-la-di, ob-la-da
BG: Об la ди, об га ла

EN: Life goes on, bra
BG: Животът продължава, сутиен

EN: La la how the life goes on
BG: Ла ла как живот goes на

EN: Happy ever after in the market place
BG: Щастлив завинаги в място на пазара

EN: Molly lets the children lend a hand
BG: Моли позволява на децата да оказват

EN: Desmond stays at home and does his pretty face
BG: Дезмънд остава у дома си и не си красиво лице

EN: And in the evening she's a singer with the band
BG: И вечерта тя е певица с групата

EN: Ob-la-di, ob-la-da
BG: Об la ди, об га ла

EN: Life goes on, bra
BG: Животът продължава, сутиен

EN: La la how the life goes on
BG: Ла ла как живот goes на

EN: Ob-la-di, ob-la-da
BG: Об la ди, об га ла

EN: Life goes on, bra
BG: Животпродължава, сутиен

EN: La la how the life goes on
BG: Ла ла как живот goes на

EN: And if you want some fun
BG: И ако искате някои забавно

EN: take Ob-la-di-bla-da
BG: Вземете об-la-ди-дрън-da