Artist: 
Search: 
The Maine - I Must Be Dreaming (Live) lyrics (Bulgarian translation). | She thinks I'm crazy.
, Judging by the faces that she's making.
, And I think she's pretty.
, But...
03:06
video played 365 times
added 6 years ago
Reddit

The Maine - I Must Be Dreaming (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: She thinks I'm crazy.
BG: Тя мисли, че съм луд.

EN: Judging by the faces that she's making.
BG: Съдейки от лицата, които тя прави.

EN: And I think she's pretty.
BG: И аз мисля, че тя е красива.

EN: But pretty's just part of the things she does that amaze me.
BG: Но на доста само част от нещата, тя прави това ме учудва.

EN: And she calls me sweetheart.
BG: И тя ме наричат скъпа.

EN: I love it when she wakes me when it's still dark.
BG: Аз го обичам, когато тя ме събуди, когато то е още тъмно.

EN: And she watches the sun.
BG: И тя гледа слънцето.

EN: But she's the only one I have my eyes on.
BG: Но тя е само един, аз имам очи на.

EN: Tell me that you love me.
BG: Кажи ми, че ме обичаш.

EN: And it'll be alright.
BG: И тя ще бъде наред.

EN: Are you thinking of me?
BG: Да мисли за мен?

EN: Just come with me tonight.
BG: Просто идват с мен тази вечер.

EN: You know I need you.
BG: Знаеш, че имам нужда от теб.

EN: Just like you need me.
BG: Точно като теб ми трябва.

EN: Can't stop, Won't stop.
BG: Не може да спре, няма да спре.

EN: I must be dreaming.
BG: Аз трябва да се мечтае.

EN: Can't stop, Won't stop.
BG: Не може да спре, няма да спре.

EN: I must be dreaming.
BG: Аз трябва да се мечтае.

EN: She moves in closer.
BG: Тя се движи по-близо.

EN: Whispering to me "I thought I told ya"
BG: Шепнеше ми "мислех че те казал"

EN: And oh she's playing games now.
BG: И о тя играе игри сега.

EN: And I figured it out now that we're
BG: И аз го измисли, сега, че ние сме

EN: Now that we're closer.
BG: Сега, ние сме по-близо.

EN: Two kids, one love.
BG: Две деца, една любов.

EN: Who cares it we making it up.
BG: На кого му пука че ние го.

EN: Her voice is sweet sound.
BG: Нейният глас е сладък звук.

EN: Our clothes lay on the ground.
BG: Нашите дрехи лежеше на земята.

EN: She moves in closer.
BG: Тя се движи по-близо.

EN: Whispers "I though I told ya"
BG: Шепне "Аз все пак аз те казал"

EN: Tell me that you love me.
BG: Кажи ми, че ме обичаш.

EN: And it'll be alright.
BG: И тя ще бъде наред.

EN: Are you thinking of me?
BG: Да мисли за мен?

EN: Just come with me tonight.
BG: Просто идват с мен тази вечер.

EN: You know I need you.
BG: Знаеш, че имам нужда от теб.

EN: Just like you need me.
BG: Точно като теб ми трябва.

EN: Can't stop, Won't stop.
BG: Не може да спре, няма да спре.

EN: I must be dreaming.
BG: Аз трябва да се мечтае.

EN: Can't stop, Won't stop.
BG: Не може да спре, няма да спре.

EN: I must be dreaming.
BG: Аз трябва да се мечтае.

EN: Remember the day when we started this.
BG: Помня деня, когато ние започнахме това.

EN: And she made the shape of my heart with her hands.
BG: И тя прави с формата на сърцето ми с ръцете си.

EN: We try to make some sense of it.
BG: Ние се опитваме да направи някакъв смисъл от него.

EN: But she called me on the phone and said..
BG: Но тя ми се обади по телефона и каза...

EN: Tell me that you love me.
BG: Кажи ми, че ме обичаш.

EN: And it'll be alright.
BG: И тя ще бъде наред.

EN: Are you thinking of me?
BG: Има лимисли за мен?

EN: Just come with me tonight.
BG: Просто идват с мен тази вечер.

EN: You know I need you.
BG: Знаеш, че имам нужда от теб.

EN: Just like you need me.
BG: Точно като теб ми трябва.

EN: Can't stop, Won't stop.
BG: Не може да спре, няма да спре.

EN: I must be dreaming.
BG: Аз трябва да се мечтае.

EN: Go one and tell em that you love me
BG: Отидете един и да ги разпознаете, че ме обичаш

EN: And it'll be alright. (I must be dreaming)
BG: И тя ще бъде наред. (Аз сънувам)

EN: Are you thinking of me.
BG: Мислите ми.

EN: Just come with me tonight.(I must be dreaming)
BG: Просто идват с мен тази вечер.(Аз сънувам)

EN: She moves in closer.
BG: Тя се движи по-близо.

EN: Can't stop, Won't stop.
BG: Не може да спре, няма да спре.

EN: I must be dreaming.
BG: Аз трябва да се мечтае.