Artist: 
Search: 
The Lox - Faded (feat. Tyler Woods) lyrics (Bulgarian translation). | [Hook Tyler Woods]
, Here we go!
, Same old shit, same old niggas I don't even fuck with
, Same old...
04:08
video played 147 times
added 4 years ago
Reddit

The Lox - Faded (feat. Tyler Woods) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Hook Tyler Woods]
BG: [Кука Тайлър Уудс]

EN: Here we go!
BG: Тук ние отивам!

EN: Same old shit, same old niggas I don't even fuck with
BG: Същите стари глупости, същите стари негрите аз дори не се ебавайте с

EN: Same old bitch say a nigga ain't shit
BG: Същите стари кучка казват един негър не е лайно

EN: Same old pussy ass niggas ?
BG: Същите стари путка задника негрите?

EN: So, let me get faded
BG: Така че нека да бледи

EN: Turn the mic on while I get faded
BG: Включете микрофона, докато аз се бледи

EN: Hold on my nigga let me get faded
BG: Дръж ми nigga нека да бледи

EN: Turn the lights down let me get faded
BG: Завъртане светлини надолу нека се бледи

EN: Here we go!
BG: Тук ние отивам!

EN: [Verse One Styles P]
BG: [Един стих стилове P]

EN: Let me get faded
BG: Нека да бледи

EN: Me and Benjamin Franklin it's like we related
BG: Мен и Бенджамин Франклин, то е като ние свързани

EN: Me and Mary Jane we get so sedated
BG: Мен и Мери Джейн ние толкова се упоен

EN: Aslong as you respect it you could love it or hate it
BG: Aslong като те уважават това може да го обичам или мразя го

EN: It's the same old shit
BG: Това е същият стар боклук

EN: If the rap don't work, then the cane gone flip
BG: Ако рап не работят, след това захарна тръстика отишъл флип

EN: Just a juice bar nigga in the mango six
BG: Само един сок бар негър в манго шест

EN: And my lingo kick, and I bang my shit
BG: И удар ми жаргон и аз взрив глупости

EN: Hold up, hold up, let me get faded
BG: Издържал, се държат, нека да бледи

EN: Roll up a eight of the sour high graded
BG: Запрятам осем от кисел висока степен

EN: You could copy but you just can't paste it
BG: Можете да копирате, но вие просто не може да го поставите

EN: You can smell the weed but you sure can't taste it
BG: Можете да миришат плевели, но разбира се не може да го опитате

EN: [Hook Tyler Woods]
BG: [Кука Тайлър Уудс]

EN: Here we go!
BG: Тук ние отивам!

EN: Same old shit, same old niggas I don't even fuck with
BG: Същите стари глупости, същите стари негрите аз дори не се ебавайте с

EN: Same old bitch say a nigga ain't shit
BG: Същите стари кучка казват един негър не е лайно

EN: Same old pussy ass niggas ?
BG: Същите стари путка задника негрите?

EN: So, let me get faded
BG: Така че нека да бледи

EN: Turn the mic on while I get faded
BG: Включете микрофона, докато аз се бледи

EN: Hold on my nigga let me get faded
BG: Дръж ми nigga нека да бледи

EN: Turn the lights down let me get faded
BG: Завъртане светлини надолу нека се бледи

EN: Here we go!
BG: Тук ние отивам!

EN: [Verse Two Sheek Louch]
BG: [Стих две Sheek Louch]

EN: Ayo, I was young, I was gettin' my hair braided
BG: Женя, аз бях млад, бях се "косата ми плетен

EN: Momma pullin' on my scalp, like god damn I hate it
BG: Мамо, pullin' на скалпа ми, ми аз го мразя, по дяволите

EN: Now I'm sittin' in the coupe like, god damn I made it
BG: Сега аз съм седя в coupe като, Бог проклинам аз го прави

EN: I ain't seen you in my life, how we god damn related?
BG: Не е ли виждал през живота си, как ние Бог проклинам свързани?

EN: That's why I get faded
BG: Ето защо получавам бледи

EN: No matter if I spit the hottest shit I'm underrated
BG: Незначение дали аз плюя горещите лайна аз съм недооценен

EN: No matter if I fuck the hottest bitch I'm still skating
BG: Без значение ако аз fuck най-горещите кучка аз съм все още с кънки

EN: We ain't drop in years but our fans is still waiting
BG: Ние не падаме в години, но нашите фенове е все още чака

EN: Got a new man in the baby
BG: Имам нов човек в бебето

EN: How the fuck you still hate me?
BG: Как по дяволите все още ме мразят?

EN: We ain't even touchdown but our numbers is still Peyton
BG: Ние не е дори тъчдаун, но нашите номера все още е Пейтън

EN: Every day is percocet ?
BG: Всеки ден е percocet?

EN: We get faded
BG: Получаваме бледи

EN: [Hook Tyler Woods]
BG: [Кука Тайлър Уудс]

EN: Here we go!
BG: Тук ние отивам!

EN: Same old shit, same old niggas I don't even fuck with
BG: Същите стари глупости, същите стари негрите аз дори не се ебавайте с

EN: Same old bitch say a nigga ain't shit
BG: Същите стари кучка казват един негър не е лайно

EN: Same old pussy ass niggas ?
BG: Същите стари путка задника негрите?

EN: So, let me get faded
BG: Така че нека да бледи

EN: Turn the mic on while I get faded
BG: Включете микрофона, докато аз се бледи

EN: Hold on my nigga let me get faded
BG: Дръж ми nigga нека да бледи

EN: Turn the lights down let me get faded
BG: Завъртане светлини надолу нека се бледи

EN: Here we go!
BG: Тук ние отивам!

EN: [Verse 3 Jadakiss]
BG: [Стих 3 Jadakiss]

EN: Yeah let me get faded
BG: да нека да получите бледи

EN: You are now rocking with Shawn, Jason, and David
BG: Сега сте рока с Шон, Джейсън и Дейвид

EN: We solid gold, these niggas is gold plated
BG: Ние твърдо злато, тези негри е златно покритие

EN: The only reason you still alive, I OK'd it
BG: Единствената причина все още жив, аз го OK'd

EN: Haha, yep, same old kiss
BG: Haha, да, същите стари целувка

EN: Still in the hood on the same old strip
BG: Все още в капака на една и съща старите ленти

EN: Sticking to the story, yea the same old script
BG: Придържайки се към историята, да същите стари сценарий

EN: If your formula works then don't change your shit
BG: Ако вашата формула работи след това не променя си лайна

EN: Hold up, hold up, let me get faded
BG: Издържал, се държат, нека да бледи

EN: Everything's for sale but I prefer to keep the haze lit
BG: Всичко за продажба, но аз предпочитам да запази мъгла Свети

EN: Ain't about money mine as well not even say shit
BG: Не става дума за пари, мина както и дори казват глупости

EN: Get shot or get bladed, we get faded
BG: Получите изстрел или get ламели, получаваме бледи

EN: [Hook Tyler Woods]
BG: [Кука Тайлър Уудс]

EN: Here we go!
BG: Тук ние отивам!

EN: Same old shit, same old niggas I don't even fuck with
BG: Същите стари глупости, същите стари негрите аз дори не се ебавайте с

EN: Same old bitch say a nigga ain't shit
BG: Същите стари кучка казват един негър не е лайно

EN: Same old pussy ass niggas ?
BG: Същите стари путка задника негрите?

EN: So, let me get faded
BG: Така че нека да бледи

EN: Turn the mic on while I get faded
BG: Включете микрофона, докато аз се бледи

EN: Hold on my nigga let me get faded
BG: Дръж миНегро нека да бледи

EN: Turn the lights down let me get faded
BG: Завъртане светлини надолу нека се бледи

EN: Here we go!
BG: Тук ние отивам!