Artist: 
Search: 
The Lonely Island - We're Back lyrics (Bulgarian translation). | aye yo, new lonely island, 2011
, let’s get ‘em kiv!
, aye yo my dick don’t work, that shit is...
01:58
video played 2,628 times
added 7 years ago
by XTCMan
Reddit

The Lonely Island - We're Back (Bulgarian translation) lyrics

EN: aye yo, new lonely island, 2011
BG: ай йо, нови самотен остров, 2011 г.

EN: let’s get ‘em kiv!
BG: нека да'kiv ги!

EN: aye yo my dick don’t work, that shit is soft as a pillow
BG: ай йо ми кура не работят, че дяволът е мека като възглавница

EN: my girlie lookin’ at me like “you for real dude?”
BG: ми момиченце гледаш в мен'сте за истински пич?"

EN: aye yo, hold up, hold up, we gotta come harder than that! yo tell ‘em andy!
BG: ай йо, дръжте се, дръжте се, ние трябва да дойде по-трудно от това! Йо кажете'Анди ги!

EN: i think there might be something wrong with my dick
BG: Мисля, че може да има нещо нередно с моя хуй

EN: it’s like a melted stick of butter so soft that it can’t fill a rubber.
BG: Това е като разтопено масло пръчка толкова меки, че не може да запълни една гума.

EN: aye yo come on man, this is lonely island, people are countin’ on us, i gotta run all these motherfuckers myself! whoo!
BG: ай йо хайде човек, това е самотен остров, хората са Броя'на нас, аз трябва да се изпълняват всичките тези копелета себе си! кукумявка!

EN: aye yo i think i broke my dick in the sink
BG: ай йо мисля, че ми счупи пишка в мивката

EN: it’s so small and ugly, all smashed and flat like it was playin’ rugby.
BG: това е толкова малък и грозен, всички смазани и плоска като че ли е играеш ръгби.

EN: hold up hold up, this is serious, kiv let ‘em know!
BG: издържи издържи, това е сериозно, kiv да ги знаеш!

EN: yo for real though, i suffer from stinky dick.
BG: йо за недвижими все пак, аз страдат от миризлива пишка.

EN: every time i take a piss it smells just like shit.
BG: всеки път, когато да се изпикая мирише точно като лайно.

EN: haha yeah that’s what i’m talkin’ ’bout! andy show ‘em how it’s done!
BG: хаха да това е, което аз съм говориш за наистина! Анди показват ги как се прави!

EN: my dick looks like the fat that you cut off a steak, smashed in like my balls went and stepped on a rake.
BG: ми кура прилича на мазнини, които отсече една пържола, като разби в топките ми отиде и изкачване по наклон.

EN: lonely island! grammy nominated, yea! hit ‘em again!
BG: самотен остров! Грами номиниран, да! удари ги отново!

EN: yo straight out the box with my soggy little shrimp
BG: йо направо от кутията с скучен ми малко скариди

EN: i was a eight year old girl before the doctor found my dick.
BG: Бях осемгодишно момиченце преди лекар намерих си пишка.

EN: we make too much money for this shit, murder music!
BG: правят твърде много пари за тези неща, убийства музика!

EN: i shit the bed cause my dick played a prank on my butt
BG: Аз глупости леглото причина ми кура изигра шега на задника ми

EN: hit em! straight crept when i slept and stuck a laxative up..
BG: удари ги! прав, когато се прокрадна заспа и остана слабително се ..

EN: suppository music! whatchy’all know about incontinence?!
BG: свещичка музика! whatchy'all знаете за инконтиненция?!

EN: i got hepatitis c from horse, but no confusion, jeah!
BG: аз имам хепатит С от кон, но няма объркване, jeah!

EN: it wasn’t from the sex it was a blood transfusion!
BG: не е от секс, че това е преливане на кръв!

EN: what?! motherfucker got horse blood! what y’all got?
BG: какво?! копеле има кон кръв! това, което всички вие ли?

EN: i write freaky fan fiction where cartoons fuck
BG: Аз пиша странно фантастика фен, когато карикатури дяволите

EN: got cgi garfield lickin’ marmaduke’s nuts
BG: имам CGI lickin Гарфийлд'marmaduke на ядки

EN: whoo! i would like to see that! this is that garfield sex music! now ya’ll just showin off! preach!
BG: кукумявка! Бих искал да видя това! това е, че музиката Гарфийлд секс! Сега просто ya'll showin се! проповядват!

EN: i got a friend named reggie who lives down at the dump
BG: аз имам един приятел на име Реджи, който живее надолу към сметището

EN: every other week i swing by and bring him some lunch
BG: през седмица и с люлки и катерушки и да го някои обяд

EN: oh!! now that just sounds nice!
BG: О! сега, че ми звучи хубаво!

EN: ima call it right there, game over motherfuckers!
BG: IMA го наричат ​​там, играта свърши копелета!

EN: lonely island, we started this fake rap shit! the world needs us!
BG: самотен остров, ние започнахме този фалшив рап лайна! света се нуждае от нас!