Artist: 
Search: 
The Letter Black - Hanging On By A Thread lyrics (Bulgarian translation). | My past has followed me in
, I just can't get away
, I'm not the same as I was
, Leaving my...
03:04
video played 603 times
added 7 years ago
Reddit

The Letter Black - Hanging On By A Thread (Bulgarian translation) lyrics

EN: My past has followed me in
BG: Миналото ми е следвал ме през

EN: I just can't get away
BG: Аз просто не може да се размине

EN: I'm not the same as I was
BG: Аз не съм същата, както бях

EN: Leaving my disarray
BG: Оставяйки ми безпорядък

EN: Save me just as I am
BG: Спаси ме, както аз съм

EN: I'm broken down
BG: Аз съм разбити

EN: Pull me into your arms
BG: Ме дръпна в ръцете си

EN: I'm hanging on to every word
BG: Аз съм висящи към всяка дума

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Save me from loosing myself
BG: Спаси ме от себе си губи

EN: I'm hanging on by a thread
BG: Аз съм виси на косъм

EN: Can you see who I am
BG: Виждате ли кой съм аз

EN: Underneath my scars
BG: Под ми белези

EN: I'm afraid to fall
BG: Страхувам се да падне

EN: So I'm holding onto you
BG: Така държа ви

EN: No, I wont let go
BG: Не, аз няма да пусне

EN: I'm hanging on by a thread
BG: Аз съм виси на косъм

EN: I still can hardly believe
BG: Аз все още трудно може да повярвам

EN: The person I once was
BG: Лицето, което веднъж беше

EN: I'm trying so hard to change
BG: Аз се опитвам толкова трудно да се промени

EN: Help my work through my bonds
BG: Помогнете ми работа чрез окови

EN: Save me just as I am
BG: Спаси ме, както аз съм

EN: I'm calling out
BG: Аз се обаждам

EN: Pull me into your arms
BG: Ме дръпна в ръцете си

EN: And I'm holding onto every breath
BG: И аз съм стопанство върху всеки дъх

EN: Save me from loosing myself
BG: Спаси ме от себе си губи

EN: I'm hanging on by a thread
BG: Аз съм виси на косъм

EN: Can you see who I am
BG: Виждате ли кой съм аз

EN: Underneath my scars
BG: Под ми белези

EN: I'm afraid to fall
BG: Страхувам се да падне

EN: So I'm holding onto you
BG: Така държа ви

EN: No, I wont let go
BG: Не, аз няма да пусне

EN: I'm hanging on by a thread
BG: Аз съм виси на косъм

EN: I'll never need
BG: Аз никога няма нужда

EN: I'll never want
BG: Никога не ще искам

EN: With you
BG: С вас

EN: With me
BG: С мен

EN: I'm so complete
BG: Аз съм толкова пълна

EN: I'll never run
BG: Аз никога няма да останете

EN: I'll never hide
BG: Аз никога не ще скрия

EN: With you right here
BG: С вас тук

EN: I'm safe inside
BG: Аз съм безопасно вътре

EN: Save me from loosing myself
BG: Спаси ме от себе си губи

EN: I'm afraid to fall
BG: Страхувам се да падне

EN: So I'm holding onto you
BG: Така държа ви

EN: No, I wont let go
BG: Не, аз няма да пусне

EN: Save me from loosing myself
BG: Спаси ме от себе си губи

EN: I'm hanging on by a thread
BG: Аз съм виси на косъм

EN: Can you see who I am
BG: Виждате ли кой съм аз

EN: Underneath my scars
BG: Под ми белези

EN: I'm afraid to fall
BG: Страхувам се да падне

EN: So I'm holding onto you
BG: Така държа ви

EN: No, I wont let go
BG: Не, аз няма да пусне

EN: I'm hanging on by a thread
BG: Аз съм виси на косъм