Artist: 
Search: 
The KLF - 3 A.M. Eternal (Complete) lyrics (Bulgarian translation). | This is Radio Freedom
, KLF! unh huh, unh huh, unh huh, unh huh
, KLF is gonna rock you
, are you...
04:38
video played 2,617 times
added 8 years ago
by orynwe
Reddit

The KLF - 3 A.M. Eternal (Complete) (Bulgarian translation) lyrics

EN: This is Radio Freedom
BG: Това е Радио Свобода

EN: KLF! unh huh, unh huh, unh huh, unh huh
BG: KLF! UNH нали, нали UNH, UNH нали, нали UNH

EN: KLF is gonna rock you
BG: KLF ще те рок

EN: are you ready (unh huh, unh huh) [ANCIENTS OF MU MU]
BG: готови ли сте (UNH нали, нали UNH) [старейшините на МУ МУ]

EN: here we go [ANCIENTS OF MU MU]
BG: Ето ни [старейшините на МУ МУ]

EN: KLF is gonna rock you
BG: KLF ще те рок

EN: are you ready (unh huh, unh huh) [ANCIENTS OF MU MU]
BG: готови ли сте (UNH нали, нали UNH) [старейшините на МУ МУ]

EN: KLF, KLF is gonna rock you
BG: KLF, KLF ще те рок

EN: KLF!
BG: KLF!

EN: are you ready (unh huh, unh huh) [ANCIENTS OF MU MU]
BG: готови ли сте (UNH нали, нали UNH) [старейшините на МУ МУ]

EN: (Eterrrnallll)
BG: (Eterrrnallll)

EN: Eternal
BG: Вечен

EN: KLF is gonna rock you, 'cos you hafta
BG: KLF ще те рок', защото ви hafta

EN: Move to the flow of the pyramid-blaster
BG: Преместване в потока на пирамидата-силен вятър

EN: Bass ballistics . . . I'm gonna kick this HARD
BG: Bass балистика. . . Аз ще ритник този HARD

EN: An' you can catch it
BG: Един'можете да я хвана

EN: Down with the crew crew
BG: Долу на екипажа на екипажа

EN: Talkin' 'bout the MU MU
BG: Говоря за наистина МУ МУ

EN: Justified Ancient Liberation Zulu
BG: Justified Древен Зулу Освобождението

EN: Got to teach, an' everything you learn'll
BG: Трябва да преподават, за'всичко, което learn'll

EN: Point to the fact that time is Eternal
BG: Точка на факта, че времето е вечен

EN: It's Three A.M., Three A.M.
BG: Това е три часа, три AM

EN: It's Three A.M. eternal
BG: Това е три AM вечен

EN: Eternal
BG: Вечен

EN: KLF is gonna rock you
BG: KLF ще те рок

EN: are you ready (unh huh, unh huh) [ANCIENTS OF MU MU]
BG: готови ли сте (UNH нали, нали UNH) [старейшините на МУ МУ]

EN: here we go [ANCIENTS OF MU MU]
BG: Ето ни [старейшините на МУ МУ]

EN: KLF! unh huh, unh huh
BG: KLF! UNH нали, нали UNH

EN: Eternal
BG: Вечен

EN: Sample city, through Trancentral
BG: Проба града, през Trancentral

EN: Basic face kick, elemental
BG: Основни лицето удар, елементарната

EN: Swings, brings new technology
BG: Люлки, води до нови технологии

EN: With K the L the F an the ology
BG: С К на L F на един от ология

EN: The force comin' down with mayhem
BG: В'сила идва надолу с тежка телесна повреда

EN: Lookin at my watch, time 3 A.M.
BG: Гледам моя часовник, време 3 часа

EN: Got to see that everywhere I turn will
BG: Трябва да се види, че навсякъде се обърна ще

EN: Point to the fact that time is Eternal
BG: Точка на факта, че времето е вечен

EN: It's Three A.M., Three A.M.
BG: Това е три часа, три AM

EN: It's Three A.M. Eternal
BG: Това е три AM Eternal

EN: Eternal
BG: Вечен

EN: Eternal
BG: Вечен

EN: are you ready [ANCIENTS OF MU MU]
BG: готови ли сте [старейшините на МУ МУ]

EN: here we go [ANCIENTS OF MU MU]
BG: Ето ни [старейшините на МУ МУ]

EN: are you ready [ANCIENTS OF MU MU]
BG: готови ли сте [старейшините на МУ МУ]

EN: here we go [ANCIENTS OF MU MU]
BG: Ето ни [старейшините на МУ МУ]

EN: KLF! unh huh, unh huh, unh huh, unh huh
BG: KLF! UNH нали, нали UNH, UNH нали, нали UNH

EN: KLF! unh huh, unh huh
BG: KLF! UNH нали, нали UNH

EN: KLF is gonna rock you
BG: KLF ще те рок

EN: are you ready (unh huh, unh huh) [ANCIENTS OF MU MU]
BG: готови ли сте (UNH нали, нали UNH) [старейшините на МУ МУ]

EN: here we go [ANCIENTS OF MU MU]
BG: Ето ни [старейшините на МУ МУ]

EN: KLF is gonna rock you
BG: KLF ще те рок

EN: are you ready (unh huh, unh huh) [ANCIENTS OF MU MU] (Eternal)
BG: готови ли сте (UNH нали, нали UNH) [старейшините на МУ МУ] (Вечният)

EN: here we go [ANCIENTS OF MU MU]
BG: Ето ни [старейшините на МУ МУ]

EN: are you ready (unh huh, unh huh) [ANCIENTS OF MU MU] (Eternal)
BG: готови ли сте (UNH нали, нали UNH) [старейшините на МУ МУ] (Вечният)

EN: here we go [ANCIENTS OF MU MU]
BG: Ето ни [старейшините на МУ МУ]

EN: are you ready [ANCIENTS OF MU MU] (Eternal)
BG: готови ли сте [старейшините на МУ МУ] (Вечният)

EN: here we go [ANCIENTS OF MU MU]
BG: Ето ни [старейшините на МУ МУ]

EN: are you ready [ANCIENTS OF MU MU] (Eternal)
BG: готови ли сте [старейшините на МУ МУ] (Вечният)

EN: here we go [ANCIENTS OF MU MU]
BG: Ето ни [старейшините на МУ МУ]

EN: Got to see that everywhere I turn will
BG: Трябва да се види, че навсякъде се обърна ще

EN: Point to the fact that time is Eternal
BG: Точка на факта, че времето е вечен

EN: KLF!
BG: KLF!