Artist: 
Search: 
The Judds - Rockin' With The Rhythm Of The Rain lyrics (Bulgarian translation). | Sitting in the porch swing
, Listening to the light rain
, Beating on the tin roof
, Baby, just me...
02:44
video played 719 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

The Judds - Rockin' With The Rhythm Of The Rain (Bulgarian translation) lyrics

EN: Sitting in the porch swing
BG: Седи на висящата люлка

EN: Listening to the light rain
BG: Слушане на дъжд

EN: Beating on the tin roof
BG: Побой на ламаринения покрив

EN: Baby, just me and you
BG: Бебе, само аз и ти

EN: Rocking with the rhythm of the rain
BG: Рока с ритъм на дъжда

EN: Slide on over
BG: Слайд на над

EN: Baby, hold me closer
BG: Бебе, ме държи по-близо

EN: Moving to and fro
BG: Преместване насам-натам

EN: Just swayin' like a slow freight train
BG: Просто swayin' като бавно товарен влак

EN: Rockin' with the rhythm of the rain
BG: Rockin с ритъм на дъжда

EN: So, let the breeze keep blowin'
BG: Така че нека бриз запази Blowin '

EN: (Rockin with the rhythm of the rain that's fallin')
BG: (Rockin с ритъма на дъжд, който е fallin')

EN: (Night birds are singin' the crickets are a callin')
BG: (Нощ птици са Пей Щурците са вика)

EN: Oh, my heart will never be the same
BG: О моето сърце няма никога няма да е същото

EN: So, keep the sweet feelin' flowin'
BG: Така че пази сладка разбира flowin'

EN: (Whisper in my ear, baby, ooh, feels so fine)
BG: (Шепот в моето ухо, бебе, о, се чувства толкова добре)

EN: (Nights like this come once in a lifetime)
BG: (Нощи подобно се веднъж в живота)

EN: Me and my baby, rockin' with the rhythm of the rain
BG: Аз и моето бебе, Rockin с ритъм на дъжда

EN: Oh, baby, hold me tight
BG: О бебе, ме държи здраво

EN: Say you love me
BG: Казват, че ме обичаш

EN: That's all I wanna hear tonight
BG: Това е всичко, искам да чуя тази вечер

EN: Sittin' in the porch swing
BG: Седя на висящата люлка

EN: Listenin' to the light rain
BG: Listenin' на лек дъжд

EN: Beatin' on the tin roof
BG: Beatin' на ламаринения покрив

EN: Baby, just me and you
BG: Бебе, само аз и ти

EN: Rockin' with the rhythm of the rain
BG: Rockin с ритъм на дъжда

EN: Slide on over
BG: Слайд на над

EN: Baby, hold me closer
BG: Бебе, ме държи по-близо

EN: Movin' to and fro
BG: Попадения насам-натам

EN: Just swayin' like a slow freight train
BG: Просто swayin' като бавно товарен влак

EN: Rockin' with the rhythm of the rain
BG: Rockin с ритъм на дъжда

EN: So, let the breeze keep blowin'
BG: Така че нека бриз запази Blowin '

EN: (Rockin with the rhythm of the rain that's fallin')
BG: (Rockin с ритъма на дъжд, който е fallin')

EN: (Night birds are singin' the crickets are a callin')
BG: (Нощ птици са Пей Щурците са вика)

EN: Oh, my heart will never be the same
BG: О моето сърце няма никога няма да е същото

EN: So, keep the sweet feelin' flowin'
BG: Така че пази сладка разбира flowin'

EN: (Whisper in my ear, baby, ooh, feels so fine)
BG: (Шепот в моето ухо, бебе, о, се чувства толкова добре)

EN: (Nights like this come once in a lifetime)
BG: (Нощи подобно се веднъж в живота)

EN: Me and my baby, rockin' with the rhythm of the rain
BG: Аз и моето бебе, Rockin с ритъм на дъжда

EN: Me and my baby, rockin with the rhythm of the rain
BG: Ме и мибебе, тресе с ритъм на дъжда