Artist: 
Search: 
The-Dream - Walkin' On The Moon (feat. Kanye West) lyrics (Bulgarian translation). | Hello (x7)
, Hello, is there anybody up here?
, (Hello) Welcome 2085!
, Twenty Eighty-five it is...
04:15
video played 2,296 times
added 8 years ago
Reddit

The-Dream - Walkin' On The Moon (feat. Kanye West) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Hello (x7)
BG: Здравейте (x7)

EN: Hello, is there anybody up here?
BG: Здравейте, има ли някой тук?

EN: (Hello) Welcome 2085!
BG: (Здравейте) Добре дошли в 2085!

EN: Twenty Eighty-five it is (just me up here I guess)
BG: Двадесет Осемдесет и пет е (за мен просто тук предполагам)

EN: The magic of the moment snuck up on me
BG: Магията на момента, измъкнал се от мен

EN: And caught me by surprise (OHHH! X3)
BG: И ме хвана от изненада (OHHH! X3)

EN: Roamin and Im lonely man Im longin
BG: Roamin и аз съм самотен мъж Im срещна

EN: For that somethin in your eyes (OHHH! X3)
BG: За това нещо в очите ти (OHHH! X3)

EN: And I know its not just the song
BG: И знам, че си не само на песен

EN: (And I know its not just the song)
BG: (И знам, че си не само на песента)

EN: And I know its not just the drink
BG: И знам, че си не само за пиене

EN: (And I know its not the drink)
BG: (И знам, че не си на напитки)

EN: But whatever it might be (Whatever it might be)
BG: Но каквото и да може да бъде (Каквото и да може да бъде)

EN: Just keep holdin on to me
BG: Само не държи за мен

EN: (OOH!) Cuz Ill pull down a cloud for you
BG: (OOH!) Защото Ill събарят облак за вас

EN: Ill circle the stars and bring you em back
BG: Ill кръг на звездите и ще ви заведе ги обратно

EN: Ill walk through the sun for you
BG: Ill преминете през слънцето за вас

EN: Cuz theres somethin you do
BG: Защото там нещо прави

EN: That got me walkin on the moon
BG: Това ме разхожда на Луната

EN: (Uhh)Theres something you do
BG: (Ох) няма нещо, което правите

EN: that got me walkin on the moon
BG: Станал съм разхожда на Луната

EN: And I know that its true
BG: И знам, че си истински

EN: You got me walkin on the moon
BG: Хвана ме разхожда на Луната

EN: Dont keep me waitin, Im impatient
BG: Dont да ме чака, Im нетърпеливи

EN: Cmon to my runway, lets take off and fly
BG: Айде да ми писта, нека се излита и лети

EN: Now Im where I wanna be, come co-pilot with me
BG: Сега съм, където искам да бъда, хайде втори пилот с мен

EN: Lets burn up the sky (OOHHH)
BG: Да изгори небето (OOHHH)

EN: And I know its not just the song
BG: И знам, че си не само на песен

EN: (And I know its not just the song)
BG: (И знам, че си не само на песента)

EN: And I know its not just the drink
BG: И знам, че си не само за пиене

EN: (And I know its not the drink)
BG: (И знам, че не си на напитки)

EN: But whatever it might be (Whatever it might be)
BG: Но каквото и да може да бъде (Каквото и да може да бъде)

EN: Just keep holdin on to me
BG: Само не държи за мен

EN: (OOH!) Cuz Ill pull down a cloud for you
BG: (OOH!) Защото Ill събарят облак за вас

EN: (Pull a cloud for you)
BG: (При поискване облак за вас)

EN: Ill circle the stars and bring you em back
BG: Ill кръг на звездите и ще ви заведе ги обратно

EN: Ill walk through the sun for you
BG: Ill преминете през слънцето за вас

EN: Cuz theres somethin you do
BG: Защото там нещо прави

EN: (Theres something you do)
BG: (Там нещо, което правя)

EN: That got me walkin on the moon
BG: Това ме разхожда на Луната

EN: (Uhh) Theres something you do
BG: (Ох) няма нещо, което правите

EN: That got me walkin on the moon (OHH!)
BG: Това ме разхожда на Луната (OHH!)

EN: And I know that its true
BG: И знам, че си истински

EN: Baby, you got me walkin on the moon
BG: Скъпи, ти ме разхожда на Луната

EN: Everyone out there will know that you are my girl
BG: Всеки там ще знаят, че вие сте моето момиче

EN: And my love will circle around and round
BG: И любовта ми ще кръг около и кръгли

EN: (Ayy, ayy dream Im too good at this)
BG: (Ayy, ayy мечта съм твърде добър в това)

EN: No matter what I do
BG: Независимо от това, което правя

EN: Uhh, uhh, uhh, I cant contain it
BG: Ох, Ох, Ох, не мога да го съдържат

EN: No, no, no I cant restrain it
BG: Не, не, не мога да го ограничи

EN: Theres a lot of stars in here aint it
BG: Там много от звездите в случая не е това

EN: But you shine so much they dont seem famous
BG: Но ти свети толкова много те изглежда не известен

EN: Whered you come from on this lonely night?
BG: Whered идваш на тази самотна нощ?

EN: I swear to god musta made lightnin strike
BG: Кълна се в Бог Муста прави стачка lightnin

EN: And bottled it up, it hit the red carpet and modeled it up
BG: И това се бутилира, го удари на червения килим и да го моделира се

EN: We hopped in the Ferrari and Pradaed it up
BG: Ние стъпи на Ферари и Pradaed се

EN: Now everybody clappin, they bravoed it up
BG: Сега всички clappin, те го bravoed се

EN: All just because its more than a buzz
BG: Всички, само защото си повече от вест

EN: More than a drink, but I took a few sips
BG: Повече от едно питие, но си взех няколко глътки

EN: And let it do what it does, now drunk textin
BG: И нека го направим това, което прави, сега пиян textin

EN: Like its all about you, like I cant spend
BG: Подобно на всичко за теб, аз като мога да харчат

EN: Another minute without you
BG: Друг минута без теб

EN: You know the drinks let you say things
BG: Вие знаете напитки да ви каже, че нещата

EN: You aint allowed to, things interfere
BG: Не е позволено да, нещата пречи

EN: But youre way to proud to say it out loud
BG: Но ти си начин да се горд да го кажа на глас

EN: Cuz niggaz gonna clown you, put your black baby down
BG: Защото негри ще те клоун, сложи си черни бебето

EN: People is around you, Ill put my mag baby down
BG: Хората около теб Ill си сложа списание бебето

EN: I aint tryin to hound you, just tryin to take you
BG: Аз не се опитвам да ви куче, просто се опитвам да ви отведе

EN: Where the stars gonna surround you
BG: Когато звездите ще ви заобикалят

EN: And Uhmm, maybe ice down you,
BG: И Uhmm, може би лед надолу,

EN: And Uhmm, maybe wipe down you
BG: И Uhmm, може би избършете надолу

EN: And Uhmm, maybe we should talk about all this
BG: И Uhmm, може би трябва да говорим за всичко това

EN: After I pound you, uh, you know Im just playin with you,
BG: След като сте лири, ъ-ъ, знаете Im просто да си играеш с вас,

EN: I know a lot of people mad cuz they aint with you
BG: Знам, че много хора, луди защото не е с вас

EN: Wait is it because we on the moon,
BG: Изчакайте, то е, защото сме на Луната,

EN: Tell em say that hey well be home soon
BG: Кажете ги кажа, че ей добре да се прибера скоро

EN: (Uhh were walkin on the moon)
BG: (Охх са разхожда на Луната)

EN: Uhh , theres something you do,
BG: Охх, там нещо, което правиш,

EN: That got me walkin on the moon
BG: Това ме разхожда на Луната

EN: Uhh, and I know that its true,
BG: Охх, и знам, че си истински,

EN: Baby, you got me walkin on the moon
BG: Скъпи, ти ме разхожда на Луната

EN: Everyone out there will know that you are my girl.
BG: Всеки там ще знаят, че вие сте моето момиче.