Artist: 
Search: 
The Dead Weather - Treat Like Your Mother lyrics (Bulgarian translation). | Don't act like you can't act
, I always think you do it
, You better learn to shake hands
, Treat me...
04:37
video played 255 times
added 7 years ago
Reddit

The Dead Weather - Treat Like Your Mother (Bulgarian translation) lyrics

EN: Don't act like you can't act
BG: Да не се действа като теб не може да действа

EN: I always think you do it
BG: Аз винаги мисля, че го правя

EN: You better learn to shake hands
BG: По-добре се научи да си стиснем ръцете

EN: Treat me like your mother
BG: Отнасяйте ме като майка си

EN: Don't act like you can't act
BG: Да не се действа като теб не може да действа

EN: Stand up like a man
BG: Изправи се като мъж

EN: You better learn to shake hands
BG: По-добре се научи да си стиснем ръцете

EN: Treat me like your mother
BG: Отнасяйте ме като майка си

EN: You came up, too late
BG: Ти дойде твърде късно,

EN: You came up, too late now
BG: Ти дойде, твърде късно е сега

EN: You came up, too late
BG: Ти дойде твърде късно,

EN: To do a thing
BG: За да направите нещо

EN: Come on look me in the eye
BG: Хайде погледни ме в очите

EN: You wanna try to tell a lie
BG: Искаш ли да се опитам да разкажа една лъжа

EN: I'll bet you can't and you know why?
BG: Обзалагам се, че не може и знаете ли защо?

EN: I'm just like your mother
BG: Аз съм точно като майка си

EN: Look me in the eye now
BG: Погледни ме в очите сега

EN: You wanna try to tell a lie
BG: Искаш ли да се опитам да разкажа една лъжа

EN: You can't and you know why?
BG: Вие не можете и знаете ли защо?

EN: I'm just like your mother
BG: Аз съм точно като майка си

EN: You came up, too late
BG: Ти дойде твърде късно,

EN: You came up, too late now
BG: Ти дойде, твърде късно е сега

EN: You came up, too late
BG: Ти дойде твърде късно,

EN: Play dumb, play dead, play straight
BG: Play тъпо, на умрял, играят направо

EN: Who's got it figured out?
BG: Кой ли го измисли?

EN: {play dumb, play dead, play straight}
BG: {Играе тъпо, на умрял, играят направо}

EN: Who's got it figured out? Play straight
BG: Кой ли го измисли? Play права

EN: Time to manipulate
BG: Време е да манипулира

EN: M-A-N-I-P-U-late
BG: MANIPU-късно

EN: M-A-N-I-P-U-late
BG: MANIPU-късно

EN: M-A-N-I-P-U-late
BG: MANIPU-късно

EN: M-A-N-I-P-U-late
BG: MANIPU-късно

EN: Am I too,
BG: Ам аз също,

EN: Am I late
BG: Am I късно

EN: Am I too
BG: Ам аз също

EN: Am I late
BG: Am I късно

EN: Am I, am I, am I, am I,
BG: Am I, ч. I, ч. I, ч. I,

EN: Am I too
BG: Ам аз също

EN: Late
BG: Късно

EN: Who's got it figured out
BG: Кой ли го измисли

EN: Left right, left right got it figured out
BG: Ляво дясно, ляво дясно ли го измисли

EN: Who'd got it figured out play straight
BG: Кой щеше да има го измисли играете направо

EN: Stand up like a man
BG: Изправи се като мъж

EN: You better learn to shake hands
BG: По-добре се научи да си стиснем ръцете

EN: Look me in the eye now
BG: Погледни ме в очите сега

EN: Treat me like your mother
BG: Отнасяйте ме като майка си

EN: Come on, look me in the eye
BG: Хайде, погледни ме в очите

EN: You wanna try to tell a lie?
BG: Искаш ли да опиташ да кажеш на една лъжа?

EN: You can't and you know why?
BG: Вие не можете и знаете ли защо?

EN: I'm just like your mother
BG: Аз съм точно като майка си

EN: Play dumb, play dead
BG: Play тъпо, играят мъртъв

EN: Tryin' to manipulate
BG: Опитвате се да манипулирате

EN: You blink when you breathe an d you breathe when you lie
BG: Можете мига, когато дишам една г дишаш, когато лъжеш

EN: You blink when you lie
BG: Можете мига, когато лъжеш

EN: You blink when you breathe an d you breathe when you lie
BG: Можете мига, когато дишам една г дишаш, когато лъжеш

EN: You blink when you lie
BG: Можете мига, когато лъжеш

EN: You blink when you breathe an d you breathe when you lie
BG: Можете мига, когато дишам една г дишаш, когато лъжеш

EN: You blink when you lie
BG: Можете мига, когато лъжеш

EN: Who's got it figured out
BG: Кой ли го измисли

EN: Left right, left right got it figured out
BG: Ляво дясно, ляво дясно ли го измисли

EN: Who's got it figured out, play straight
BG: Кой ли го измисли, играят направо

EN: Tryin to manipulate
BG: Опитва се да манипулира

EN: Who's got it figured out
BG: Кой ли го измисли

EN: {Left, left right} left right left right
BG: {Левица, ляво дясно} ляво дясно ляво право

EN: Who's got it figured out, play straight
BG: Кой ли го измисли, играят направо

EN: Tryin to manipulate
BG: Опитва се да манипулира

EN: You blink when you breathe an d you breathe when you lie
BG: Можете мига, когато дишам една г дишаш, когато лъжеш

EN: You blink when you lie
BG: Можете мига, когато лъжеш

EN: Who's got it figured out, play straight
BG: Кой ли го измисли, играят направо