Artist: 
Search: 
Reddit

The Dawn - Iisang Bangka Tayo lyrics

(1)
Kay dilim at kay ginaw sa kalawakan ng dagat
Ubod lakas kong humiyaw ang galit na hanging habagat
Ngunit buo ang puso mo ang daluyong ay susugurin
Magkasama tayong tatahimik ay hahanapin

(2)
Saan ang tungo mo mahal kong kaibigan
Saan sadsadyain hanap mong katahimikan
Basta't tayo'y magkasama laging sasabayan
Pinagsamaha'y nasa puso kaibigan kabarkada
Iangat natin ang layag sa umaawit na hangin
Kapitbisig tayong ang gabi ay hahawiin

(Chorus 1)
Dahon ng damo tangay ng hangin
At di mo matanaw kung saan ka dadalhin
Ngunit kasama mo ako nakabigkis sa puso mo
Daluyong ng dagat ang tatawirin natin

(Repeat verse 2)

(Chorus 2)
Ating liliparin may harang may sibat
Ating tatawirin daluyong ng dagat
Pagkat kasama mo ako iisang bangka tayo
Anuman ang mithiin ay makakamtan natin

(Repeat Chorus 2)