Artist: 
Search: 
The Darkness - In My Dreams (feat. Nana) lyrics (Bulgarian translation). | Dreams
, Sometimes reality, sometimes illusions
, They can come to you straight from the darkness
,...
04:11
video played 1,518 times
added 9 years ago
by kitkabg
Reddit

The Darkness - In My Dreams (feat. Nana) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Dreams
BG: Сънища

EN: Sometimes reality, sometimes illusions
BG: Понякога реалност, понякога илюзии

EN: They can come to you straight from the darkness
BG: Те могат да идват при вас направо от тъмнината

EN: The evil is trying to get your soul. Dreams. Dreams
BG: Злото, се опитва да получи душата ви. Сънища. Сънища

EN: In my dreams
BG: В моите мечти

EN: In my fantasy
BG: В моя фентъзи

EN: I can see
BG: Мога да видя

EN: All the things that will be
BG: Всички неща, които ще бъдат

EN: Rescue me
BG: Спасителни ме

EN: From my fantasy
BG: От моя фентъзи

EN: In my dreams, in my dreams, in my dreams
BG: В моите мечти, в моите мечти, в моите мечти

EN: Dreams come in my mind like a hurricane
BG: Сънищата са в паметта ми като ураган

EN: Nine minutes from thirty in the boogyman
BG: Девет минути от тридесет в boogyman

EN: I wake up in the middle of the night
BG: Аз събуди в средата на нощта

EN: My body sweats, I twist from side to side
BG: Sweats на тялото ми, аз обрат от един до друг

EN: I can't stand, I can't stand the feeling
BG: Не мога да стоят, не мога да престои усещането

EN: Praying to God and I hope that I'm dreaming
BG: Молитва за Бог и аз надежда, че аз съм сънуване

EN: My hands are bleeding, heads are bleeding
BG: Ръце са кървене, глави са кървене

EN: Lookin' to my mom and she starts screaming
BG: Lookin' на мама и тя започва възгласи

EN: What's going on, I can't stand the feeling
BG: Какво се случва, аз не престои усещането

EN: Turn my heads and I see my face in the ceiling
BG: Включване на моите глави и виждам лицето ми в таван

EN: Each and every night, different faces
BG: Всяка вечер, различни лица

EN: I'm the man in my dream in different places
BG: Аз съм човек в моята мечта на различни места

EN: Yes I'm lost and scared of the illusion
BG: Да съм загубил и уплашен на илюзията

EN: My mind is full, full of confusion
BG: Ми е пълен, пълен с объркване

EN: My body hurts, I twist from side to side
BG: Hurts ми тялото, аз обрат от един до друг

EN: I wake up in the middle of the night
BG: Аз събуди в средата на нощта

EN: Dreams. They went into my soul
BG: Сънища. Те отива в моята душа

EN: They give you plseasure till you I lose control
BG: Те ви дават plseasure до да губя контрол

EN: I can't sleep 'cause I got fear fear
BG: Не мога да спя 'cause получих страх страх

EN: I got fear of the things that I hear
BG: Аз имам страх от неща, които чувам

EN: Who's gonna be the one who helps from myself
BG: Кой са се ще бъде този, който ви помага от мен

EN: I need somebody, I need help
BG: Имам нужда от някого, ми е нужна помощ

EN: My body's flyins, body's flyin
BG: На тялото ми flyins, тялото на flyin

EN: Just be a friend and I and I
BG: Просто да приятел и I и I

EN: Rescue me, rescue me. Oh come on rescue me
BG: Спасителни ме, спасителни ме. О Хайде спасителни ме

EN: I'm on a road, on a road to nowhere
BG: Аз съм на път, по пътя към не

EN: I'm on a roll, alone, where's my teddy bear
BG: Аз съм на roll, сам, където е моят Тедимечка

EN: I can see you tonight 'cause I got fear
BG: Мога да видя тази вечер 'cause получих страх

EN: Somebody's screamin' loud and clear
BG: Някой е screamin' силно и ясно

EN: I get shot and twist from side to side
BG: Аз се снима и усукват от един до друг

EN: I wake up in the middle of the night
BG: Аз събуди в средата на нощта