Artist: 
Search: 
The Crew Cuts - Sh Boom (Life Could Be A Dream) lyrics (Bulgarian translation). | Hey nonny ding dong, alang alang alang 
, Boom ba-doh, ba-doo ba-doodle-ay 
, 
, Oh, life could be a...
02:49
video played 3,822 times
added 6 years ago
Reddit

The Crew Cuts - Sh Boom (Life Could Be A Dream) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Hey nonny ding dong, alang alang alang
BG: Ей nonny Дин Донг, alang alang alang

EN: Boom ba-doh, ba-doo ba-doodle-ay
BG: Ба-doh, Ба-Ду ба-doodle-ay на бум

EN: Oh, life could be a dream (sh-boom)
BG: О живот може да бъде съня (sh-бум)

EN: If I could take you up in paradise up above (sh-boom)
BG: Ако мога да заемат ви в Рая над (sh-бум)

EN: If you would tell me I'm the only one that you love
BG: Ако ще ми кажете аз съм единственият, който обичаш

EN: Life could be a dream sweetheart
BG: Живот може да се наема мечта

EN: (Hello hello again, sh-boom and hopin' we'll meet again)
BG: (Здравейте Здравейте отново, sh-бум и hopin' ще срещнем отново)

EN: Oh, life could be a dream (sh-boom)
BG: О живот може да бъде съня (sh-бум)

EN: If only all my precious plans would come true (sh-boom)
BG: Само ако всички ще дойде ми скъпоценни планове true (sh-бум)

EN: If you would let me spend my whole life lovin' you
BG: Ако ме прекарват ви lovin' целия си живот

EN: Life could be a dream sweetheart
BG: Живот може да се наема мечта

EN: Now every time I look at you
BG: Сега всеки път, когато аз ви гледам

EN: Something is on my mind (dat-dat-dat-dat-dat-duh)
BG: Нещо не е на моя ум (dat-dat-dat-dat-dat-duh)

EN: If you do what I want you to
BG: Ако направите това, което искам да ви

EN: Baby, we'd be so fine
BG: Бебе, ние ще бъде така глоба

EN: Oh, life could be a dream (sh-boom)
BG: О живот може да бъде съня (sh-бум)

EN: If I could take you up in paradise up above (sh-boom)
BG: Ако мога да заемат ви в Рая над (sh-бум)

EN: If you would tell me I'm the only one that you love
BG: Ако ще ми кажете аз съм единственият, който обичаш

EN: Life could be a dream sweetheart
BG: Живот може да се наема мечта

EN: Sh-boom sh-boom Ya-da-da Da-da-da Da-da-da Da
BG: SH-бум sh-бум я-da-da Da-da-da Da-da-da Da

EN: Sh-boom sh-boom Ya-da-da Da-da-da Da-da-da Da
BG: SH-бум sh-бум я-da-da Da-da-da Da-da-da Da

EN: Sh-boom sh-boom Ya-da-da Da-da-da Da-da-da Da, sh-boom
BG: SH-бум sh-бум я-da-da Da-da-da Da-da-da Da, sh-бум

EN: Sh-boom sh-boom Ya-da-da Da-da-da Da-da-da Da
BG: SH-бум sh-бум я-da-da Da-da-da Da-da-da Da

EN: Sh-boom sh-boom Ya-da-da Da-da-da Da-da-da Da
BG: SH-бум sh-бум я-da-da Da-da-da Da-da-da Da

EN: Sh-boom sh-boom Ya-da-da Da-da-da Da-da-da Da, sh-boom
BG: SH-бум sh-бум я-da-da Da-da-da Da-da-da Da, sh-бум

EN: Every time I look at you
BG: Всеки път, когато аз ви гледам

EN: Somethin' is on my mind
BG: Somethin' е на моя ум

EN: If you do what I want you to
BG: Ако направите това, което искам да ви

EN: Baby, we'd be so fine
BG: Бебе, ние ще бъде така глоба

EN: Life could be a dream
BG: Живот може да бъде една мечта

EN: If I could take you up in paradise up above
BG: Ако мога да заемат ви в Рая над

EN: If you would tell me I'm the only one that you love
BG: Ако ще ми кажете аз съм единственият, който обичаш

EN: Life could be a dream sweetheart
BG: Живот може да се наема мечта

EN: (Hello hello again, sh-boom and hopin' we'll meet again) boom sh-boom
BG: (Здравейте Здравейте отново, sh-бум и hopin' ще срещнем отново) нарастват sh-бум

EN: Hey nonny ding dong, alang alang alang (sh-boom)
BG: Ей nonny Дин Донг, alang alang alang (sh-бум)

EN: Ba-doh, ba-doo ba-doodle-ay
BG: Ба-doh, Ба-Ду ба-doodle-ay

EN: Life could be a dream
BG: Живот може да бъде една мечта

EN: Life could be a dream, sweetheart
BG: Живот може да бъде съня, sweetheart

EN: Life could be a dream
BG: Живот може да бъде една мечта

EN: If only all my precious plans would come true
BG: Само ако всички ми скъпоценни планове ще дойде вярно

EN: If you would let me spend my whole life loving you
BG: Ако ме прекарват обичащ ви целия си живот

EN: Life could be a dream sweetheart
BG: Живот може да се наема мечта

EN: (dee-oody-ooh, sh-boom, sh-boom)
BG: (ди-oody-ooh, sh-бум, sh-бум)

EN: (dee-oody-ooh, sh-boom, sh-boom)
BG: (ди-oody-ooh, sh-бум, sh-бум)

EN: (dee-oody-ooh, sh-boom, sh-boom)
BG: (ди-oody-ooh, sh-бум, sh-бум)

EN: Sweetheart
BG: Наема

  • THE CREW CUTS LYRICS