Artist: 
Search: 
The Corrs - Runaway lyrics (Bulgarian translation). | Say it's true, there's nothing like me and you
, Not alone, tell me you feel it too
, And I would...
04:03
video played 883 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

The Corrs - Runaway (Bulgarian translation) lyrics

EN: Say it's true, there's nothing like me and you
BG: Казват, че е вярно, няма нищо като мен и теб

EN: Not alone, tell me you feel it too
BG: Не сам кажете ми, смятате, че твърде

EN: And I would runaway
BG: И аз бих беглец

EN: I would runaway, yeah
BG: Бих беглец, да

EN: I would runaway
BG: Бих беглец

EN: I would runaway with you
BG: Аз ще беглец с вас

EN: .
BG: .

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Cause I have fallen in love
BG: Причина са паднали в любов

EN: With you, no never have
BG: С вас, не никога не са

EN: I'm never gonna stop falling in love, with you
BG: Аз никога няма да спре, попадащи в любов с вас

EN: .
BG: .

EN: Close the door, lay down upon the floor
BG: Затворете вратата, да определят по пода

EN: And by candlelight, make love to me through the night
BG: И на свещи, правят любов за мен през нощта

EN: Cause I have runaway
BG: Защото имам беглец

EN: I have runaway, yeah
BG: Имам беглец, да

EN: I have runaway, runaway
BG: Имам беглец, беглец

EN: I have runaway with you
BG: Имам беглец с вас

EN: .
BG: .

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: .
BG: .

EN: And I would runaway
BG: И аз бих беглец

EN: I would runaway, yeah
BG: Бих беглец, да

EN: I would runaway
BG: Бих беглец

EN: I would runaway with you
BG: Аз ще беглец с вас

EN: .
BG: .

EN: (Chorus)
BG: (Припев)