Artist: 
Search: 
The Cataracs - Top Of The World (feat. DEV) lyrics (Bulgarian translation). | Boy you you get me high
, Won't you take me for a ride
, Tell me where you want to go
, Oooh ooh...
03:40
video played 922 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

The Cataracs - Top Of The World (feat. DEV) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Boy you you get me high
BG: Момчето което получавате ме високо

EN: Won't you take me for a ride
BG: Няма да ме вземеш на колата

EN: Tell me where you want to go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Oooh ooh oooh ooooh
BG: Ооо ох Ооо ooooh

EN: Tell me where you want to go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Oooh ooh oooh ooooh
BG: Ооо ох Ооо ooooh

EN: It's the cataracs
BG: Това е cataracs

EN: [Instrumental]
BG: [Инструментал]

EN: Yo, It's that dancefloor – 808
BG: Ей това е тази дансинга-808

EN: She hit me like a 808
BG: Тя ме удари като 808

EN: Have you all night, vodka straight
BG: Били ли сте всички нощ, водка прави

EN: Bottles up, you and me
BG: Бутилки нагоре, теб и мен

EN: Me and you, on a trip
BG: Аз и ти, на екскурзия

EN: All night flight, girl let's dip
BG: Всички нощен полет, момиче нека натопи

EN: Lickin my lips I'm in the zone
BG: Lickin устните ми аз съм в зоната на

EN: And I can't really say what I'm sittin' on
BG: И аз наистина не мога да кажа какво аз съм седя

EN: You taste good to me
BG: Добър за мен вкус

EN: Girls like you make history
BG: Момичета, като ви направи история

EN: Sure does sound like a hit to me
BG: Разбира звучи като хит ми

EN: Now che-e-e-ck out this beat
BG: Сега che-e-e-ck, този ритъм

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Now, you got it
BG: Сега ще го получиш

EN: You got it goin on, goin on, an on an
BG: Имаш го става, става, на

EN: Boy you know you get me high
BG: Момче знаете ли да ми се висока

EN: Won't you take me for a ride
BG: Няма да ме вземеш на колата

EN: Tell me where u want to go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Oooh ooh oooh ooooh
BG: Ооо ох Ооо ooooh

EN: Tell me where u want to go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Oooh ooh oooh ooooh
BG: Ооо ох Ооо ooooh

EN: I'm your bonnie, you're my clyde
BG: Аз съм си Бони, вие сте ми Клайд

EN: I'll be there when you die iyi iyi
BG: Аз ще бъда там, когато умреш iyi iyi

EN: Tell me where you want to go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Ooh oooh oooh ooh
BG: О Ооо Ооо о

EN: Tell me where you want to go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Oooh oooh oooh ohh
BG: Ооо Ооо Ооо о

EN: T-t-t-to the top of the world
BG: Т-т т към върха на света

EN: You daddy must have been the drug dealer (why?)
BG: Баща ти трябва да е наркодилър (защо?)

EN: Cause you dope
BG: Причина ли дрога

EN: You the bonnie to my clyde, Juliet and romeo
BG: Ти Бони да ми Клайд, Джулиет и Ромео

EN: Your daddy must have been the drug dealer (why?)
BG: Вашият баща трябва да е наркодилър (защо?)

EN: I don't know, I'm just saying anything to get me up inside that fro
BG: Аз не знам, просто казвам каквото и да се ме вътре, че натам

EN: Is it workin?
BG: Е то движение?

EN: I'm just playin
BG: Аз съм просто свири

EN: Man this bottle got me sayin things
BG: Човек, тази бутилка ме казва неща

EN: I don't ever wanna lose ya, lose ya right now
BG: Аз не искам да я загуби, ти загуби правотоСега

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Now, you got it
BG: Сега ще го получиш

EN: You got it goin on, goin on, an on an
BG: Имаш го става, става, на

EN: Boy you know you get me high
BG: Момче знаете ли да ми се висока

EN: Won't you take me for a ride
BG: Няма да ме вземеш на колата

EN: Tell me where u want to go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Oooh ooh oooh ooooh
BG: Ооо ох Ооо ooooh

EN: Tell me where u want to go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Oooh ooh oooh ooooh
BG: Ооо ох Ооо ooooh

EN: I'm your bonnie, you're my clyde
BG: Аз съм си Бони, вие сте ми Клайд

EN: I'll be there when you die iyi iyi
BG: Аз ще бъда там, когато умреш iyi iyi

EN: Tell me where you want to go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Ooh oooh oooh ooh
BG: О Ооо Ооо о

EN: Tell me where you want to go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Oooh oooh oooh ohh
BG: Ооо Ооо Ооо о

EN: T-t-t-to the top of the worlddd
BG: Т-т т за горната част на worlddd

EN: Tell me where you want to go ooh oooh oooh ooh [x2]
BG: Кажи ми къде искате да отидете ох Ооо Ооо о [x 2]

EN: T-t-t-to the top of the worlddd
BG: Т-т т за горната част на worlddd

EN: It's the cataracs
BG: Това е cataracs

EN: [Instrumental]
BG: [Инструментал]