Artist: 
Search: 
The Cataracs - Top Of The World (feat. DEV) lyrics (Bulgarian translation). | It's The Cataracs
, 
, Yo, it's that dancefloor – 808
, She hit me like a 808
, Have you all...
03:40
video played 642 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

The Cataracs - Top Of The World (feat. DEV) (Bulgarian translation) lyrics

EN: It's The Cataracs
BG: Това е Cataracs

EN: Yo, it's that dancefloor – 808
BG: Ей това е тази дансинга-808

EN: She hit me like a 808
BG: Тя ме удари като 808

EN: Have you all night, vodka straight
BG: Били ли сте всички нощ, водка прави

EN: Bottles up, you and me
BG: Бутилки нагоре, теб и мен

EN: Me and you, on a trip
BG: Аз и ти, на екскурзия

EN: All night flight, girl let's dip
BG: Всички нощен полет, момиче нека натопи

EN: Lickin' my lips I'm in the zone
BG: Lickin' устните ми аз съм в зоната на

EN: And I can't really say what I'm sippin' on
BG: И аз наистина не мога да кажа какво аз съм sippin' на

EN: You taste good to me
BG: Добър за мен вкус

EN: Girls like you make history
BG: Момичета, като ви направи история

EN: Sure does sound like a hit to me
BG: Разбира звучи като хит ми

EN: Now che-e-e-ck out this beat
BG: Сега che-e-e-ck, този ритъм

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Now, you got it
BG: Сега ще го получиш

EN: You got it goin' on, goin' on
BG: Имаш го Goin ' за, Goin ' за

EN: And on and on and on and on
BG: И на и на и на и на

EN: Boy you get me high
BG: Момче, ти ме разбирайте високо

EN: Won't you take me for a ride
BG: Няма да ме вземеш на колата

EN: Tell me where you wanna go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Tell me where you wanna go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: I'm your Bonnie, you're my Clyde
BG: Аз съм си Бони, вие сте ми Клайд

EN: I'll be your "Ride or Die"
BG: Аз ще бъда Вашият "Ride или умри"

EN: Tell me where you wanna go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Tell me where you wanna go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: T-t-t-to the top of the world [x2]
BG: Т-т т за горната част на света [x 2]

EN: Your daddy must have been a drug dealer
BG: Вашият баща трябва да е наркодилър

EN: Why? - Cause you dope
BG: Защо? -Причина, ти дрога

EN: You the Bonnie to my Clyde, Juliet and Romeo
BG: Бони да ми Клайд, Джулиет и Ромео

EN: Your daddy must have been a drug dealer
BG: Вашият баща трябва да е наркодилър

EN: Why? - I don't know, I'm just saying anything
BG: Защо? -Не знам, просто казвам нищо

EN: To get me up inside your throat
BG: За да ме вътре в гърлото си

EN: Is it workin'? I'm just playin'
BG: Е то работа? Аз съм просто свиря

EN: Man this bottle got me sayin' things
BG: Човече тази бутилка ме поговорка "неща

EN: I don't ever wanna lose, lose ya right now
BG: Аз не искам да загубя, те губят точно сега

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Now, you got it
BG: Сега ще го получиш

EN: You got it goin' on, goin' on
BG: Имаш го Goin ' за, Goin ' за

EN: And on and on and on and on
BG: И на и на и на и на

EN: Boy you get me high
BG: Момче, ти ме разбирайте високо

EN: Won't you take me for a ride
BG: Няма да ме вземеш на колата

EN: Tell me where you wanna go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Tell me where you wanna go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: I'm your Bonnie, you're my Clyde
BG: Аз съм си Бони, вие сте ми Клайд

EN: I'll be your "Ride or Die"
BG: Аз ще бъда Вашият "Ride илиDie"

EN: Tell me where you wanna go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: Tell me where you wanna go
BG: Кажи ми къде искате да отидете

EN: T-t-t-to the top of the world
BG: Т-т т към върха на света

EN: Tell me where you wanna go [x8]
BG: Кажи ми къде искате да отидете [x 8]

EN: (Where, you wanna, where you wanna go?) [x4]
BG: (Къде, искате, където искате да отидете?) [x 4]

EN: T-t-t-to the top of the world
BG: Т-т т към върха на света

EN: It's The Cataracs
BG: Това е Cataracs