Artist: 
Search: 
The Cascades - Rhythm Of The Rain lyrics (Bulgarian translation). | Listen to the rhythm of the falling rain
, Telling me just what a fool I've been
, I wish that it...
02:36
video played 1,590 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

The Cascades - Rhythm Of The Rain (Bulgarian translation) lyrics

EN: Listen to the rhythm of the falling rain
BG: Слушане на ритъма на падащи дъжд

EN: Telling me just what a fool I've been
BG: Разправят точно какъв глупак съм бил

EN: I wish that it would go and let me cry in vain
BG: Бих искал че отиде и ми плаче напразно

EN: And let me be alone again
BG: И нека да само отново

EN: The only girl I care about has gone away
BG: Единственият момиче, ми пука за е отишло далеч

EN: Looking for a brand new start
BG: Търсене за чисто ново начало

EN: But little does she know
BG: Но малко знае ли

EN: That when she left that day
BG: Че когато напуска този ден

EN: Along with her she took my heart
BG: Заедно с нея самолетоносачът сърцето ми

EN: Rain please tell me now does that seem fair
BG: Дъжд Моля, кажете ми сега does че изглежда панаир

EN: For her to steal my heart away when she don't care
BG: За нея да открадне сърцето ми настрани, когато тя не пука

EN: I can't love another when my hearts somewhere far away
BG: Не обичам друг когато ми hearts някъде далече

EN: The only girl I care about has gone away
BG: Единственият момиче, ми пука за е отишло далеч

EN: Looking for a brand new start
BG: Търсене за чисто ново начало

EN: But little does she know that when she left that day
BG: Но малко знае ли че когато напуска този ден

EN: Along with her she took my heart
BG: Заедно с нея самолетоносачът сърцето ми

EN: [Instrumental Interlude]
BG: [Инструментална антракт]

EN: Rain won't you tell her that I love her so
BG: Дъжд няма да ѝ каже, че я харесва така

EN: Please ask the sun to set her heart aglow
BG: Помолете слънцето да зададете сърцето aglow

EN: Rain in her heart and let the love we knew start to grow
BG: Вали дъжд в сърцето и нека любовта разбрахме, започват да растат

EN: Listen to the rhythm of the falling rain
BG: Слушане на ритъма на падащи дъжд

EN: Telling me just what a fool I've been
BG: Разправят точно какъв глупак съм бил

EN: I wish that it would go and let me cry in vain
BG: Бих искал че отиде и ми плаче напразно

EN: And let me be alone again
BG: И нека да само отново

EN: Oh, listen to the falling rain
BG: О слушане на падащи дъжд

EN: Pitter pater, pitter pater
BG: Pitter pater, pitter pater

EN: Oh, oh, oh, listen to the falling rain
BG: О о, о, слушане на падащи дъжд

EN: Pitter pater, pitter pater
BG: Pitter pater, pitter pater