Artist: 
Search: 
The Blasters - Dark Night lyrics (Bulgarian translation). | hot air hangs like a dead man
, from a white oak tree
, people sitting on porches
, thinking how...
03:59
video played 1,333 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

The Blasters - Dark Night (Bulgarian translation) lyrics

EN: hot air hangs like a dead man
BG: горещ въздух увисва като мъртъв човек

EN: from a white oak tree
BG: от бял дъб дърво

EN: people sitting on porches
BG: хората, който седи на веранди

EN: thinking how things used to be
BG: мислене как нещата да се използват

EN: dark night
BG: тъмна нощ

EN: dark night
BG: тъмна нощ

EN: the neighborhood was changing
BG: промяна на квартала

EN: strangers moving in
BG: непознати, движещи се в

EN: a new boy fell for a local girl
BG: ново момче се влюбва в местно момиче

EN: when she made eyes at him
BG: когато тя прави очите в него

EN: she was young and pretty
BG: Тя е млада и красива

EN: no stranger to other men
BG: не е чужд на други мъже

EN: but doors were being locked at night
BG: но вратите са се заключва през нощта

EN: old lines were drawn again
BG: стари линии са изготвени отново

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: I thought things like that
BG: Мислех, че неща като това

EN: didn't matter anymore
BG: не е въпрос вече

EN: I thought all the blood
BG: Мислех, че всички кръвта

EN: had been shed long ago
BG: е бяха хвърли отдавна

EN: dark night
BG: тъмна нощ

EN: dark night
BG: тъмна нощ

EN: he took her to the outskirts
BG: Той я отвежда в покрайнините

EN: and pledged his love to her
BG: и обеща любовта си към нея

EN: they thought it was their secret
BG: помислих, че е тяхната тайна

EN: but someone knew where they were
BG: но някой знаели, когато те са

EN: he held her so close
BG: Той я държеше толкова близо

EN: he asked about her dreams
BG: Той попита за мечтите си

EN: there was a shot from a passing car
BG: Имаше един изстрел от преминаваща кола

EN: and the young girl screamed
BG: и изкрещя, младо момиче

EN: (repeat chorus)
BG: (повторение на припева)