Artist: 
Search: 
The Bangz - Found My Swag (feat. The New Boyz) lyrics (Bulgarian translation). | [Legacy]
, You know I feel myself the way I'm just a little fellow
, Halo people playin games but...
04:15
video played 1,696 times
added 7 years ago
Reddit

The Bangz - Found My Swag (feat. The New Boyz) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Legacy]
BG: [Legacy]

EN: You know I feel myself the way I'm just a little fellow
BG: Знаеш, че се чувствам, както аз съм просто един малък човек

EN: Halo people playin games but still they still ain't on my level
BG: Halo хора играеш игри, но въпреки това те все още не е на моето ниво

EN: Ain't touchin my clothes, yall stuntin my growth
BG: Ако не Touchin дрехите ми, Yall stuntin си растеж

EN: All these nosey little kids tryna Budden like Joe
BG: Всички тези любопитни малко tryna деца Budden като Джо

EN: But I put my effin guard up like this is effin Sparta
BG: Но аз си сложа effin преграда, като това е effin Спарта

EN: The kid is scary, Mr. Man he live with every martian
BG: Хлапето е страшно, г-н Човекът живее с всеки Марс

EN: I live with every martian, you salute the master
BG: Аз живея с всеки Марс, ви поздравявам на капитана

EN: My sh*t outta this world like I doodooed on Saturn
BG: Моят ш * т махаме този свят като аз doodooed на Сатурн

EN: They like is you tatted?
BG: Те обичат да ви tatted?

EN: I say naw but im packin
BG: Казвам naw но аз packin

EN: Put out a sex tape and we both be blasted, get it?
BG: Поставете се на лента секс и двамата се прегорели, го получа?

EN: I ain't hearin the kid
BG: Аз не се чувам детето

EN: My iPod got The Bangz like it's wearin a wig
BG: Моят IPod имам Bangz като това е носиш перука

EN: They be like Legacy he suck
BG: Те се като наследство той смуче

EN: I put my middle finger up like Legacy these nuts
BG: Сложих си средния пръст нагоре като наследство на тези ядки

EN: Don't call me out, less I'm gonna get it poppin
BG: Не ми викай, по-малко аз ще да го Poppin

EN: If you tryna find my swag
BG: Ако tryna намеря рушвет

EN: You better go a build a rocket, boy
BG: По-добре отидете натрупване на ракета, момче

EN: See I found my swag and put it in the bag
BG: Виж, аз намерих рушвет и го сложи в чантата

EN: And the sh*t was so fresh like fresh out the max
BG: И ш * т е толкова свежа като току-що на макс

EN: I still got the tags
BG: Аз все още имам бележки

EN: Like if I had a receipt, I could take it right back
BG: Харесва ми, ако бях разписка, мога да го взема връщам

EN: Wait, take it right back
BG: Чакайте, вземете я връщам

EN: See I found my swag and put it in the bag
BG: Виж, аз намерих рушвет и го сложи в чантата

EN: And this sh*t is so fresh like fresh out the max
BG: А това ш * т е толкова свежа като току-що на макс

EN: See I found my swag, I found my swag
BG: Виж, аз намерих рушвет, намерих си рушвет

EN: See I found my swag and this sh*t is so fresh
BG: Виж, аз намерих рушвет и този ш * т е толкова свежа

EN: I found my swag
BG: Намерих си рушвет

EN: [Sabi]
BG: [Съби]

EN: Newsflash!
BG: Важни новини!

EN: Another singer turned rapper, turned actor
BG: Друга певица се обърна рапър, се превърна актьор

EN: Turn to channel 7, you might see me up in NASA
BG: Обърнете се към канал 7, може да ме види в НАСА

EN: Blast off, I might mess around and be an astronaut
BG: Излитам, аз може и да се забъркваш с около астронавт

EN: Anyway im really, really hot
BG: Както и да е IM много, много горещо

EN: All the men applause, I'm the real hot flasher
BG: Всички мъже аплодисменти, аз съм истински гореща мигач

EN: I need a bank attract just to catch em in the rapture
BG: Имам нужда от привличане на банката, само за да ги улов в екстаз

EN: TMZ catch one of me on my Louie bag tip
BG: TMZ улов един от мен на моя чанта Луи върха

EN: I dont really boast but I am the one to brag quick
BG: Аз съм наистина се похвали, но аз съм този, който бърза да се хваля

EN: Tag it, hide and seek
BG: Етикет него, криеница

EN: I know where my swag is
BG: Знам къде ми е рушвет

EN: Right behind my Vera Wangs and my Gucci fabrics
BG: Точно зад моята Вера Wangs и моите Gucci тъкани

EN: Classic, half-breed, Sabi is a bad mix
BG: Класика, мелез, Съби е лош микс

EN: Combination of half black, half bad b*tch
BG: Комбинация от половината черна, половината лошо к * чко

EN: I'm the freakin best, I'm the best he ever had
BG: Аз съм гаден най-добрите, аз съм най-добрият той е имал

EN: Boys are like a shoppin spree, I just put em in the bag
BG: Момчетата са като shoppin гуляй, аз съм сложил ги в чувал

EN: Or hand em off to Ella, let her pop a couple tags
BG: Или ръка ги на разстояние до Ела, нека си поп няколко бележки

EN: Cause that boy is out of style, on to the next fad
BG: Защото това момче е на мода, към следващата прищявка

EN: See I found my swag and put it in the bag
BG: Виж, аз намерих рушвет и го сложи в чантата

EN: And the sh*t was so fresh like fresh out the max
BG: И ш * т е толкова свежа като току-що на макс

EN: I still got the tags
BG: Аз все още имам бележки

EN: Like if I had a receipt, I could take it right back
BG: Харесва ми, ако бях разписка, мога да го взема връщам

EN: Wait, take it right back
BG: Чакайте, вземете я връщам

EN: See I found my swag and put it in the bag
BG: Виж, аз намерих рушвет и го сложи в чантата

EN: And this sh*t is so fresh like fresh out the max
BG: А това ш * т е толкова свежа като току-що на макс

EN: See I found my swag, I found my swag
BG: Виж, аз намерих рушвет, намерих си рушвет

EN: See I found my swag and this sh*t is so fresh
BG: Виж, аз намерих рушвет и този ш * т е толкова свежа

EN: I found my swag
BG: Намерих си рушвет

EN: [Ben J]
BG: [Бен J]

EN: Let me set a trend up all boys is my plan
BG: Позволете ми да определи тенденцията на всички момчета е моя план

EN: Yo, my steez is so cold, you should call me Iceman
BG: Ей, ми steez е толкова студено, трябва да ми се обади Ледения

EN: No steez bout it cause I think everyone should cop this
BG: Не steez мач го защото мисля, че всеки трябва да ченге тази

EN: Stop this dawg, you should shop at Hot Topic
BG: Спрете този Dawg, трябва да се магазин в Гореща тема

EN: Skinny jeans is too much, you can't handle
BG: Тесни дънки е прекалено много, не можеш да понесеш

EN: So you should flip-flop the subject like sandals
BG: Затова трябва да се тригер предмет като сандали

EN: My fits so bad you snitched on me like Randall
BG: Моят вписва така лошо snitched на мен като Рандал

EN: You know (_____?_____)
BG: Знаеш ли (_____?_____)

EN: I blow you out like candles
BG: Аз ви духне свещите като

EN: Imma go hard and bang on em like The Bangz
BG: Imma отида твърди и взрив на ги като'Bangz

EN: I'm a cold young figure, I should Dash up the Flamez
BG: Аз съм студена младите фигура, че трябва да се Dash на Flamez

EN: I'm a pimp with no cane, yall frosted flakes in the winter
BG: Аз съм сводник, без тръстика, Yall замръзналите люспи през зимата

EN: Pissin on you brodies styles like a bowl of kitty litter
BG: Pissin на вас Brodies стилове като една купа на коте носилка

EN: I'm a beast and you know it, young king of hip-hop
BG: Аз съм животно и да го знаеш, младия крал на хип-хопа

EN: And time has changed since Flavor wore his wrist watch
BG: И времето се е променило от Flavor носеше на китката си гледате

EN: I'm on fire and I ain't even use my lighter
BG: Аз съм на огъня и аз дори не се използва по-леки

EN: They say Ben J, you the sh*t like diapers
BG: Казват, че Бен J, ви ш * т като памперси

EN: See I found my swag and put it in the bag
BG: Виж, аз намерих рушвет и го сложи в чантата

EN: And the sh*t was so fresh like fresh out the max
BG: И ш * т е толкова свежа като току-що на макс

EN: I still got the tags
BG: Аз все още имам бележки

EN: Like if I had a receipt, I could take it right back
BG: Харесва ми, ако бях разписка, мога да го взема връщам

EN: Wait, take it right back
BG: Чакайте, вземете я връщам

EN: See I found my swag and put it in the bag
BG: Виж, аз намерих рушвет и го сложи в чантата

EN: And this sh*t is so fresh like fresh out the max
BG: А това ш * т е толкова свежа като току-що на макс

EN: See I found my swag, I found my swag
BG: Виж, аз намерих рушвет, намерих си рушвет

EN: See I found my swag and this sh*t is so fresh
BG: Виж, аз намерих рушвет и този ш * т е толкова свежа

EN: I found my swag
BG: Намерих си рушвет