Artist: 
Search: 
The Band Perry - You Lie lyrics (Bulgarian translation). | It ain't complicated
, Well, I've grown to hate it
, I never liked the taste of crow but baby I ate...
03:42
video played 694 times
added 6 years ago
Reddit

The Band Perry - You Lie (Bulgarian translation) lyrics

EN: It ain't complicated
BG: Не е сложно

EN: Well, I've grown to hate it
BG: Ами аз бях нараснал до мразя го

EN: I never liked the taste of crow but baby I ate it
BG: Аз никога не харесва вкуса на врана, но бебето, аз го изяде

EN: They tried to warn me
BG: Те се опитаха да ме предупреди

EN: They said that you were ornery
BG: Те казаха, че сте били просташки

EN: So don't bring me those big brown eyes and tell me that you're sorry
BG: Така че не ми донесе тези големи кафяви очи и ми кажете, че сте съжалявам

EN: Well you might as well throw gasoline on a fire
BG: Ами може и да хвърли бензин на огън

EN: The way you lie
BG: Начина по който lie

EN: You lie like a priceless Persian rug on a rich man's floor
BG: Лъжеш като безценен персийски килим на един богат човек етаж

EN: Well, You lie like a coon dog basking in the sunshine on my porch
BG: Ами лъжеш като хитрец куче припичат на слънце на верандата ми

EN: Well, You lie like a penny in the parking lot at the grocery store
BG: Ами лъжеш като една стотинка на паркинга в магазина

EN: It just comes way too natural to you
BG: Тя просто идва твърде естествено да ви

EN: The way you lie
BG: Начина по който lie

EN: That ain't my perfume
BG: Това не е моя парфюм

EN: I bet she had a curfew
BG: Обзалагам се, че тя има вечерен час

EN: You told me you were out with the boys and baby I believed you
BG: Вие ми сте били с момчетата и бебе вярвах ти каза

EN: So why you lookin' so nervous
BG: Така че защо да гледаш толкова нервен

EN: You know you're gonna deserve this
BG: Знаеш, че ще да заслужа това

EN: I oughta kill you right now and do the whole wide world a service
BG: Аз би трябвало убия точно сега и да направя целия свят услуга

EN: Well my daddy's gonna straighten you out like a piece of wire, like a piece of wire
BG: Ами баща ми ще ви оправи като парче тел, като парче тел

EN: The way you lie
BG: Начина по който lie

EN: You lie like the man with the slick back hair who sold me that Ford
BG: Лъжеш като човек с гладък назад коса, който продава ме че Форд

EN: Well, You lie like the pine tree in the back yard after last month's sto
BG: Ами лъжеш като бор дърво в задния двор след миналия месец на сто

EN: Well, You lie like a penny in the parking lot at the grocery store
BG: Ами лъжеш като една стотинка на паркинга в магазина

EN: It just comes way too natural to you
BG: Тя просто идва твърде естествено да ви

EN: The way you lie
BG: Начина по който lie

EN: Well, I'll tell you what I'm gonna do
BG: Ами аз ще ви кажа какво аз отивам да правя

EN: I'm gonna drive to the big ol' muddy river
BG: Аз отивам да карам към големите стари Мъди река

EN: I'm gonna park my car in the middle of the mile-long bridge
BG: Аз отивам да паркирам колата в средата-километров мост

EN: And I'm not gonna cry well maybe just a little
BG: И аз няма да плаче и може би само малко

EN: Then I'm gonna slip off the ring that you put on my finger
BG: Тогава аз ще се плъзне на ринга, койтосложи на пръста

EN: Give it a big ol' fling and watch it sink
BG: Дай го голям ол fling и Наблюдавай мивка

EN: Down, down, down
BG: Надолу надолу, надолу

EN: And there it's gonna lie
BG: И там ще да лъжа

EN: Until the Lord comes back around
BG: Докато Господ се върне

EN: Because you lie like a priceless Persian rug on a rich man's floor
BG: Защото лъжеш като безценен персийски килим на един богат човек етаж

EN: Well, You lie like a coon dog basking in the sunshine on my porch
BG: Ами лъжеш като хитрец куче припичат на слънце на верандата ми

EN: Well, You lie like a penny in the parking lot at the grocery store
BG: Ами лъжеш като една стотинка на паркинга в магазина

EN: It just comes so dang natural to you
BG: Тя просто идва толкова по дяволите естествени за вас

EN: The way you lie
BG: Начина по който lie

EN: The way you lie
BG: Начина по който lie

EN: Well it's what you do, it's who you are
BG: Ами това е това, което правите, е кои са