Artist: 
Search: 
The Band Perry - All Your Life (Band Perry Album) lyrics (Bulgarian translation). | Would you walk to the edge of the ocean
, Just to fill my jar with sand
, Just in case I get the...
03:52
video played 1,124 times
added 6 years ago
Reddit

The Band Perry - All Your Life (Band Perry Album) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Would you walk to the edge of the ocean
BG: Ще ходиш до ръба на океана

EN: Just to fill my jar with sand
BG: Само, за да запълни буркан си с пясък

EN: Just in case I get the notion
BG: Само в случай, аз се понятието

EN: To let it run through my hand
BG: Да се остави да тече през ръката ми

EN: Let it run through my hand
BG: Позволявам то тичам през ръката ми

EN: Well, I don't want the whole world
BG: Ами аз не искам целия свят

EN: The sun, the moon, and all their light
BG: Слънцето, Луната и всички си светлина

EN: I just want to be the only girl
BG: Аз просто искам да бъде единственото момиче

EN: You love all your life
BG: Обичаш живота си

EN: You love all your life
BG: Обичаш живота си

EN: Would you catch a couple thousand fireflies
BG: Ще ви хвана няколко хиляди светулки

EN: Yeah, put them in a lamp to light my world
BG: да, ги поставя в една лампа да запали моя свят

EN: All dressed up in a tux and bowtie
BG: Всички облечени в смокинг и папийонка

EN: Hand deliver to a lonely girl
BG: Ръчно доставят на самотно момиче

EN: To a lonely lonely girl
BG: На самотен самотно момиче

EN: Well, I don't want the whole world
BG: Ами аз не искам целия свят

EN: The sun, the moon, and all their light
BG: Слънцето, Луната и всички си светлина

EN: I just want to be the only girl
BG: Аз просто искам да бъде единственото момиче

EN: You love all your life
BG: Обичаш живота си

EN: You love all your life
BG: Обичаш живота си

EN: Lately I've been writing desperate love songs
BG: Напоследък сте писали отчаяни любовни песни

EN: Mostly I sing them to the walls,
BG: Най-вече ги пеят на стените,

EN: You could be the center piece of my obsession
BG: Вие може да бъде център парче на моята мания

EN: If you would notice me, I
BG: Ако искате да забележите ме, аз

EN: Ohh yeah
BG: О, да

EN: Well I don't want the whole world
BG: Ами не искам целия свят

EN: The sun, the moon, and all their light
BG: Слънцето, Луната и всички си светлина

EN: I just want to be the only girl
BG: Аз просто искам да бъде единственото момиче

EN: You love all your life
BG: Обичаш живота си

EN: You love all your life
BG: Обичаш живота си

EN: You love all your life
BG: Обичаш живота си

EN: Life
BG: Живот

EN: Yeah
BG: Да