Artist: 
Search: 
The Autumn Offering - The Curtain Hits The Cast lyrics (Bulgarian translation). | The walls come crashing inward
, We bleed from an open wound
, We feed upon the broken
, Saturated...
03:39
video played 115 times
added 8 years ago
Reddit

The Autumn Offering - The Curtain Hits The Cast (Bulgarian translation) lyrics

EN: The walls come crashing inward
BG: Стените се срине навътре

EN: We bleed from an open wound
BG: Ние тече кръв от една отворена рана

EN: We feed upon the broken
BG: Ние се хранят с натрошен

EN: Saturated with fears
BG: Наситен със страхове

EN: As were stricken by years
BG: Както са пострадали от години

EN: Stare idle to lifeless oceans
BG: Гледат празен мъртва океаните

EN: I won't be defined by failures
BG: Аз няма да се определят от повреди

EN: Of the hypnotized
BG: На хипнотизирани

EN: Fade into desperation
BG: Избледняват в отчаяние

EN: Cast out and ostracized
BG: Участват навън и ostracized

EN: The rapture so relentless
BG: Така безмилостна екстаз

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: From the mouths of serpents falling
BG: От устата на змии падане

EN: I watched tomorrow die
BG: Гледах утре умират

EN: All hope is buried in the past
BG: Надеждата е погребан в миналото

EN: Bleed for the absolution
BG: Кървене за опрощение

EN: Desire tears at the will
BG: Желание сълзи по желание

EN: I can't be forced to empathize with the masses
BG: Аз не може да бъде принуден да съчyвстваме на масите

EN: The son of apathy
BG: Син на апатия

EN: I won't be defined by failures
BG: Аз няма да се определят от повреди

EN: Of the hypnotized
BG: На хипнотизирани

EN: Fade into desperation
BG: Избледняват в отчаяние

EN: Cast out and ostracized
BG: Участват навън и ostracized

EN: The rapture so relentless
BG: Така безмилостна екстаз

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: So look down the end of a barrel
BG: Така че гледам надолу в края на цевта

EN: Pray for an escape
BG: Молете се за бягство

EN: Before the curtain hits the cast
BG: Преди завесата удари гласове

EN: Grieve for the death of creation
BG: Скърбят за смъртта на създаването

EN: While you bleed for the depth or your illusion
BG: Докато имате кървене за дълбочина или вашата илюзия