Artist: 
Search: 
The Autumn Offering - Silence And Goodbye lyrics (Bulgarian translation). | These embers turn to flames of yearning
, I walked behind for too long
, I can't stop the bleeding
,...
03:25
video played 193 times
added 8 years ago
Reddit

The Autumn Offering - Silence And Goodbye (Bulgarian translation) lyrics

EN: These embers turn to flames of yearning
BG: Тези въглени се обръщат към пламъците на копнеж

EN: I walked behind for too long
BG: Съм ходил зад прекалено дълго

EN: I can't stop the bleeding
BG: Не може да спре кървенето

EN: These open wounds you left aren't healing
BG: Тези отворени рани, сте напуснали не са лечебни

EN: How the days just burn away
BG: Как дни просто изгори

EN: For you, I wished for something better
BG: За вас бих искал нещо по-добро

EN: Cover my mouth and take my breath away
BG: Покриване на устата ми и ми оставят без дъх

EN: You killed the life inside of me
BG: Ти уби живот вътре в мен

EN: You walked away and left me to crawl
BG: Ти си тръгна и ме остави да обходи

EN: These changes in your heart deserving
BG: Тези промени в сърцето си заслужава

EN: nothing more than to say you were right
BG: нищо повече от да кажем, ти беше прав

EN: Cover my mouth and take my breath away
BG: Покриване на устата ми и ми оставят без дъх

EN: You killed the life inside of me
BG: Ти уби живот вътре в мен

EN: You walked away and left me to crawl
BG: Ти си тръгна и ме остави да обходи

EN: Open your wrists
BG: Отворете китките си

EN: I'll let you bleed on me
BG: Аз ще ви кървят върху мен

EN: Don't live another day
BG: Не живеят още един ден

EN: You walked away and left me to crawl
BG: Ти си тръгна и ме остави да обходи

EN: These open wounds aren't healing
BG: Тези отворени рани не са лечебни

EN: Nothing is forever
BG: Нищо не е вечно

EN: ..And when I dream of the light in your eyes
BG: ..И когато аз сън на светлина в очите ви

EN: I still reach for you
BG: Аз все още достигат за вас

EN: Into the night
BG: През нощта

EN: Nothing is forever
BG: Нищо не е вечно

EN: Cover my mouth and take my breath away
BG: Покриване на устата ми и ми оставят без дъх

EN: You killed the life inside of me
BG: Ти уби живот вътре в мен

EN: You walked away and left me to crawl
BG: Ти си тръгна и ме остави да обходи

EN: Cover my mouth and take my breath away
BG: Покриване на устата ми и ми оставят без дъх

EN: You killed the life inside of me
BG: Ти уби живот вътре в мен

EN: You walked away and left me to crawl
BG: Ти си тръгна и ме остави да обходи