Artist: 
Search: 
The Animals - House Of The Rising Sun lyrics (Bulgarian translation). | There is a house in New Orleans
, They call the Rising Sun
, And it's been the ruin of many a poor...
02:56
video played 2,316 times
added 9 years ago
Reddit

The Animals - House Of The Rising Sun (Bulgarian translation) lyrics

EN: There is a house in New Orleans
BG: Има една къща в Ню Орлиънс

EN: They call the Rising Sun
BG: Те наричат изгряващото слънце

EN: And it's been the ruin of many a poor boy
BG: И тя е била на срутването на много бедно момче

EN: And God I know I'm one
BG: И Бог знам, че аз съм един

EN: My mother was a tailor
BG: Майка ми беше шивач

EN: She sewed my new bluejeans
BG: Тя съшиха ми нови bluejeans

EN: My father was a gamblin' man
BG: Баща ми е бил gamblin' мъж

EN: Down in New Orleans
BG: Долу в Ню Орлиънс

EN: Now the only thing a gambler needs
BG: Сега единственото нещо, което се нуждае от комарджия

EN: Is a suitcase and trunk
BG: Е куфар и багажника

EN: And the only time he's satisfied
BG: И единственият път, той е изпълнено

EN: Is when he's on a drunk
BG: Е, когато той е на един пиян

EN: ------ organ solo ------
BG: ---орган соло---

EN: Oh mother tell your children
BG: О майка кажете на децата

EN: Not to do what I have done
BG: Да не правя това, което съм направил

EN: Spend your lives in sin and misery
BG: Прекарват живота си в грях и мизерия

EN: In the House of the Rising Sun
BG: В къщата на изгряващото слънце

EN: Well, I got one foot on the platform
BG: Ами, аз имам един крак на платформата

EN: The other foot on the train
BG: Другото стъпало във влака

EN: I'm goin' back to New Orleans
BG: Аз съм става обратно за Ню Орлеанс

EN: To wear that ball and chain
BG: Да нося топка и верига

EN: Well, there is a house in New Orleans
BG: Е има една къща в Ню Орлиънс

EN: They call the Rising Sun
BG: Те наричат изгряващото слънце

EN: And it's been the ruin of many a poor boy
BG: И тя е била на срутването на много бедно момче

EN: And God I know I'm one
BG: И Бог знам, че аз съм един