Artist: 
Search: 
The 69 Eyes - Dead N Gone lyrics (Bulgarian translation). | She's done with playing Jesus
, She's gonna need a friend
, I don't wanna stay here
, Cause I know...
03:36
video played 738 times
added 7 years ago
Reddit

The 69 Eyes - Dead N Gone (Bulgarian translation) lyrics

EN: She's done with playing Jesus
BG: Тя се извършва с възпроизвеждане на Исус

EN: She's gonna need a friend
BG: Тя ще се нуждаеш от приятел

EN: I don't wanna stay here
BG: Аз не искам да остана тук

EN: Cause I know how this will end
BG: Защото знам, как ще свърши

EN: She had another falling
BG: Тя имаше друга падане

EN: She knows just what to do
BG: Тя знае точно какво да правя

EN: Just like Sid and Nancy
BG: Точно като Сид и Нанси

EN: I will be bleeding after you
BG: Аз ще се кървене след теб

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: Like a sad song!
BG: Като една тъжна песен!

EN: Baby hold on!
BG: Дръжте бебето!

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: I can play along!
BG: Може да играят заедно!

EN: Baby so long!
BG: Скъпа толкова дълго!

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: She's done with playing Jesus
BG: Тя се извършва с възпроизвеждане на Исус

EN: She knows just what to do
BG: Тя знае точно какво да правя

EN: I don't wanna stay here
BG: Аз не искам да остана тук

EN: I will be bleeding after you
BG: Аз ще се кървене след теб

EN: D-d-d dead n gone!
BG: D-d-d мъртъв n отишло!

EN: Like a sad song!
BG: Като една тъжна песен!

EN: Baby hold on!
BG: Дръжте бебето!

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: I can play along!
BG: Може да играят заедно!

EN: Baby so long!
BG: Скъпа толкова дълго!

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: Like a sad song!
BG: Като една тъжна песен!

EN: Baby hold on!
BG: Дръжте бебето!

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: Just to lay here and light turned
BG: Просто да се тук и светлина се обърна

EN: Just to hold it in
BG: Само да го държи в

EN: But if blood can lie then...
BG: Но ако кръвта могат да лежат после...

EN: I don't need your love!!
BG: Не е нужно любовта си!

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: Like a sad song!
BG: Като една тъжна песен!

EN: Baby hold on!
BG: Дръжте бебето!

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: I can play along!
BG: Може да играят заедно!

EN: Baby so long!
BG: Скъпа толкова дълго!

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: Like a sad song!
BG: Като една тъжна песен!

EN: Baby hold on!
BG: Дръжте бебето!

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: I can play along!
BG: Може да играят заедно!

EN: Baby so long!
BG: Скъпа толкова дълго!

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: I cannot stay I cannot play along
BG: Не може да остане не могат да играят заедно

EN: Dead n gone
BG: Мъртъв n отишъл

EN: It's so called ruined just like a sad song
BG: Той е наречен така разрушен точно като тъжна песен

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: Why do we stay why do we play along
BG: Защо ние да остане защо ние играят заедно

EN: Dead n gone!
BG: Мъртъв n отишло!

EN: It's so called ruined just like a sad song
BG: Той е наречен така разрушен точно като тъжна песен

EN: Dead n gone...
BG: Мъртъв n отишло...

EN: Dead n gone...
BG: Мъртъв n отишло...