Artist: 
Search: 
Tha Bizness - Catch This Flight (feat. Clinton Sparks) lyrics (Bulgarian translation). | Please don’t think for one minute
, That I will play your soul,
, But you knew from the beginning...
03:39
video played 2,495 times
added 6 years ago
Reddit

Tha Bizness - Catch This Flight (feat. Clinton Sparks) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Please don’t think for one minute
BG: Моля, не мисля, че за една минута

EN: That I will play your soul,
BG: Това ще играя душата си,

EN: But you knew from the beginning that I have major flows
BG: Но ти знаеше от самото начало, че имам големи потоци

EN: And nothing will prevent me from seeing you bruise,
BG: И нищо няма да ми попречи да те виждам как появата на синини,

EN: So, please do not resent me, cause I love when I’m with you,
BG: Така че, моля, не ме негодуват, защото аз обичам, когато съм с теб,

EN: And I see what you go through, but I nothing I can do
BG: И виждам това, което преминем, но аз нищо не мога да направя

EN: But to keep my promise…
BG: Но за да спазя обещанието си ...

EN: But now I see my absence as taken ..
BG: Но сега виждам моето отсъствие като този ..

EN: Cause you say it might not be an… starting to get old.
BG: Защото казват, че не би могъл да бъде ... започват да остаряват.

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: And I told you, I hold you, when I’m there at night
BG: И аз ви казах, ще държа, когато съм там през нощта

EN: And I care for you, but I’m there for you,
BG: И не ми пука за вас, но аз съм там за теб,

EN: But now I gotta catch this flight!
BG: Но сега, трябва да улова този полет!

EN: Shwaty don’t be mad at, you already know,
BG: Shwaty не се сърди, вие вече знаете,

EN: You belong to me, but now I gotta go!
BG: Вие принадлежите към мен, но сега трябва да вървя!

EN: Shwaty, Shwaty don’t be mad at, you already know,
BG: Shwaty, Shwaty не се сърди, вие вече знаете,

EN: You belong to me, but now I gotta go!
BG: Вие принадлежите към мен, но сега трябва да вървя!

EN: Shwaty don’t be mad, you already know,
BG: Shwaty не се сърдя, вие вече знаете,

EN: You’re the one for me,
BG: Ти си този, за мен,

EN: But now I gotta go!
BG: Но сега трябва да вървя!

EN: Oh, oh, oh, oh!
BG: Ох, ох, ох, ох!

EN: Say I’m trying to be sexy here, but I’m not…
BG: Кажа, че съм се опитва да бъде секси тук, но аз не съм ...

EN: Alternate my plan when I’m trying to succeed,
BG: Заместник моя план, когато се опитвам да успее,

EN: See, I got love for you, but I’ve got love for me too,
BG: Вижте, аз имам любов за вас, но аз имам любов към мен,

EN: And if it came to choose one, I’m sorry, it wouldn’t be you!
BG: И ако дойде да се избере един, съжалявам, че няма да ви се!

EN: But don’t let that get you down,
BG: Но нека това не ви стигне,

EN: Cause you’re the only one .. when I’m around!
BG: Защото ти си само един .. когато съм наоколо!

EN: But if you’re acting…
BG: Но ако сте в качеството ...

EN: ..change my mind, cause:
BG: .. Да променя решението си, защото:

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: And I told you, I hold you, when I’m there at night
BG: И аз ви казах, ще държа, когато съм там през нощта

EN: And I care for you, but I’m there for you,
BG: И не ми пука за вас, но аз съм там за теб,

EN: But now I gotta catch this flight!
BG: Но сега, трябва да улова този полет!

EN: Shwaty don’t be mad at, you already know,
BG: Shwaty не се сърди, вие вече знаете,

EN: You belong to me, but now I gotta go!
BG: Вие принадлежите към мен, но сега трябва да вървя!

EN: Shwaty, Shwaty don’t be mad at, you already know,
BG: Shwaty, Shwaty не се сърди, вие вече знаете,

EN: You belong to me, but now I gotta go!
BG: Вие принадлежите към мен, но сега трябва да вървя!

EN: Shwaty don’t be mad, you already know,
BG: Shwaty не се сърдя, вие вече знаете,

EN: You’re the one for me,
BG: Ти си този, за мен,

EN: But now I gotta go!
BG: Но сега трябва да вървя!

EN: Oh, oh, oh, oh!
BG: Ох, ох, ох, ох!

EN: Girl, you just…
BG: Момиче, ти просто ...

EN: I told you I’ll be back,
BG: Казах ти, че ще се върна,

EN: I told you I’ll hold you,
BG: Казах ти, че ще те прегръщам,

EN: When I’m there at night girl,
BG: Когато съм там през нощта момиче,

EN: I care for you, I’m there with you,
BG: Не ми пука за вас, аз съм там с вас,

EN: But now I gotta catch this flight!
BG: Но сега, трябва да улова този полет!

EN: Shwaty don’t be mad at, you already know,
BG: Shwaty не се сърди, вие вече знаете,

EN: You belong to me, but now I gotta go!
BG: Вие принадлежите към мен, но сега трябва да вървя!

EN: Shwaty, Shwaty don’t be mad at, you already know,
BG: Shwaty, Shwaty не се сърди, вие вече знаете,

EN: You belong to me, but now I gotta go!
BG: Вие принадлежите към мен, но сега трябва да вървя!

EN: Shwaty don’t be mad, you already know,
BG: Shwaty не се сърдя, вие вече знаете,

EN: You’re the one for me,
BG: Ти си този, за мен,

EN: But now I gotta go!
BG: Но сега трябва да вървя!