Artist: 
Search: 
Terrace Martin - Bounce, Rock, Skate (feat. Snoop Dogg, DJ Quik & Kurup) lyrics (Bulgarian translation). | I took two niggas made a ..right
, I took the wounds and made a ..
, It's hard to estate but i did...
03:28
Reddit

Terrace Martin - Bounce, Rock, Skate (feat. Snoop Dogg, DJ Quik & Kurup) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I took two niggas made a ..right
BG: Взех две негрите правят...десен

EN: I took the wounds and made a ..
BG: Взех раните и прави...

EN: It's hard to estate but i did my ..
BG: Това е трудно за имоти, но направих моя...

EN: ..while i'm ..shine
BG: ..докато аз съм...обувки

EN: Oh yeah i check my review
BG: О да проверя моя преглед

EN: I took the diamond .. just to give a ..view
BG: Взех диамант... само за да даде...изглед

EN: I got the pigs on me i got the dips on me
BG: Аз имам прасетата на мен аз имам спадове на мен

EN: So i ... tryin to deal
BG: Така че аз... опитваш да се справят

EN: Make a smooth get away so drink
BG: Направи плавно се размине толкова пие

EN: When the smoke .. my ..super supreme
BG: Когато дим... Моят...супер върховен

EN: When the lights is the bitch that shit turn green
BG: Когато осветлението е кучка тази гадост светне зелено

EN: But in the day time and mother fucker
BG: Но през деня време и майка копеле

EN: [Hook:]
BG: [Кука:]

EN: My coop baby blue i snoop what it took
BG: Ми куп бебе синьо аз snoop, това, което се

EN: I .. said corrupt start the ..
BG: АЗ... каза корумпирани Старт...

EN: So we can bounce rock rolling skate
BG: Така че ние може да скача рок търкаляне скат

EN: ...
BG: ...

EN: ...
BG: ...

EN: Eyes like is stroke don't stop blinking
BG: Очи като е инсулт не спре да мига

EN: Brain like it stop so i can't stop thinking
BG: Мозъка като го спирам така аз арго мислене спре

EN: Six shots of patron fall back every i know it's on
BG: Шест изстрела на патрон падане обратно всеки i знам, че е на

EN: Let's pass my cell phone so i can hit it big snoop and quick
BG: Нека мине моя мобилен телефон, така че може да го удари голям snoop и бързо

EN: ..to the valley 'cause the time to dfeal
BG: ..в долината защото време, за да dfeal

EN: And the dj ..play on shit
BG: И dj...играят на лайна

EN: A little bit from quick is worth all you've got
BG: Малко по-малко от бързо се струва всичко имаш

EN: Life is alike a p*ssy you should have you a shot
BG: Животът е така p * коте, трябва да имате един изстрел

EN: My foot is in the .. my big ass ..
BG: Ми крак е в... Моят голям задник...

EN: Got the ..spicy .. no call mister ..
BG: Имам...пикантни... Мистър няма обаждане...

EN: Ain't the mnage on the .. my spot
BG: Не е mnage на... моето място

EN: Bad bitches just .. only bottles no ..
BG: Просто лош кучки... само бутилки не...

EN: ..tell em my name who do you think i am?
BG: ..кажете ги казвам кой мислите, че съм?

EN: Break the music is blossom ain't the down to a ..
BG: Пауза музиката е цвят не е надолу, за да...

EN: Now let's go in your hood and .. playin a ..
BG: Сега Хайде в си качулка и... свири...

EN: Nigga wearing a couch down they should know where i am
BG: Негро, носенето на дивана, тя трябва да знаят къде съм

EN: You're the color of money and your wee looks like autumn
BG: Вие сте цветът на пари и си мъничък изглежда като есента

EN: And the park is from your dreams is like they did when you want em
BG: А парка е от вашите мечти е като текогато искате ЕМ

EN: I feel you nigga i hate me too
BG: Аз се чувствате негър мразя me също

EN: Always you can make this bossy players lose that i do
BG: Винаги можете да направите това деспотичен играчи губят, че аз правя

EN: I'm exotic i'm excentric i'm erotic ..
BG: Аз съм екзотични съм excentric съм еротични...

EN: And snoop dog is the key then you know who's the prince is
BG: И Снууп Дог е ключът, тогава знаете, кой е Принцът е

EN: Now ..the quick .. tell us smart and corrupt done
BG: Сега...бързо... Кажете ни умни и корумпирани Готово

EN: ..now this is .. who in the world would have thought that
BG: ..Сега това е... кой е в света би помислил че

EN: We would clip this
BG: Ние ще този клип

EN: Know what i think? i think you count for rapper bring the ..
BG: Знам какво мисля? Мисля, че ти се брои за рапър доведат...

EN: You mister glory day ..until the story is ..
BG: Вие господин слава ден...Докато историята е...

EN: ..in the days chickens open up their legs and get me other aids
BG: ..в дните пилета отвори краката си и да ме други помощи

EN: I ain't feelin i ain't ..for the sanctity and hoping i can pull out
BG: Не чувстваш, че не е...за светостта и се надявам, мога да извадя

EN: Hook:
BG: Кука:

EN: My coop baby blue i snoop what it took
BG: Ми куп бебе синьо аз snoop, това, което се

EN: I .. said corrupt start the ..
BG: АЗ... каза корумпирани Старт...

EN: So we can bounce rock rolling skate
BG: Така че ние може да скача рок търкаляне скат

EN: Deep and down the ...
BG: Дълбоко и надолу...

EN: You call that swag i call that ..
BG: Ти викам този рушвет, аз наричам това...

EN: Now ..chickens and double bags
BG: Сега...пилета и двойна чанти

EN: Met a ..calculate .. and grounds
BG: Срещна...изчисляване... и градина

EN: Miami to ..ville
BG: Маями, за да...Ville

EN: High off ..stun the money ..cady man
BG: Изключено с...зашемети парите...Cady човек

EN: ..like soldier
BG: ..като войник

EN: ..that's the kush..in the bush ..since i have it
BG: ..Това е Куш...в храстите...тъй като аз го имам

EN: [hook:]
BG: [кука:]