Artist: 
Search: 
Teodora - Държа Те lyrics (Japanese translation). | Така започнахме правило първо
, за удоволствие,никакви...
03:55
video played 2,112 times
added 7 years ago
Reddit

Teodora - Държа Те (Japanese translation) lyrics

BG: Така започнахме правило първо
JA: 我々 は、最初の規則を始めたので

BG: за удоволствие,никакви чувства!
JA: 喜びは、ない感情 !

BG: Не се издаваме правило второ
JA: 第二に、ルールを発行しません。

BG: и трето всеки може с други да се вижда
JA: そして第三に、他の表示

BG: По дяволите всички правила,
JA: いまいましいすべてのルール

BG: за мене си,да деля не бих могла!
JA: 自分自身について、私は共有することができないだろう !

BG: Държа те,държиш ме
JA: 私はあなた、私を得た

BG: и мой си не пускам
JA: 鉱山ではないことができます。

BG: държа те,държиш ме
JA: 私はあなた、私を得た

BG: без тебе не тръгвам
JA: 私はあなたなしで残していないよ

BG: първо те обикнах
JA: 私は最初にあなたを愛してください。

BG: второ знаят всички
JA: 第二に、すべてを知っています。

BG: трето те убивам с друга да те видя!
JA: 3 分の 1 は別を参照してくださいにあなたを殺す !

BG: С теб подписахме нещо
JA: あなたと私たちは何かに署名

BG: което не съм поискала
JA: 私は要求していない午前

BG: но го приех!
JA: しかし、それを取った !

BG: По малко имах те и по малко давах
JA: 少しあなたを与えることを持っていた

BG: не днес,не бих те дала или бих умряла!
JA: 今日はあなたを与えているだろうか私は死ぬだろう !

BG: По дяволите всички правила,
JA: いまいましいすべてのルール

BG: за мене си,да деля не бих могла!
JA: 自分自身について、私は共有することができないだろう !