Artist: 
Search: 
Teodora - Държа Те lyrics (English translation). | Така започнахме правило първо
, за удоволствие,никакви...
03:55
video played 2,111 times
added 7 years ago
Reddit

Teodora - Държа Те (English translation) lyrics

BG: Така започнахме правило първо
EN: So we started the first rule

BG: за удоволствие,никакви чувства!
EN: for pleasure, no feelings!

BG: Не се издаваме правило второ
EN: Do not issue a rule second

BG: и трето всеки може с други да се вижда
EN: and third, any other visible

BG: По дяволите всички правила,
EN: Damn all the rules

BG: за мене си,да деля не бих могла!
EN: for myself, I wouldn't be able to share!

BG: Държа те,държиш ме
EN: I got you, you got me

BG: и мой си не пускам
EN: and let not mine

BG: държа те,държиш ме
EN: I got you, you got me

BG: без тебе не тръгвам
EN: I'm not leaving without you

BG: първо те обикнах
EN: I loved you first

BG: второ знаят всички
EN: Secondly, know all

BG: трето те убивам с друга да те видя!
EN: a third kill you with another to see you!

BG: С теб подписахме нещо
EN: With you we signed something

BG: което не съм поискала
EN: I'm not requesting

BG: но го приех!
EN: but I took it!

BG: По малко имах те и по малко давах
EN: I had a little bit to give you

BG: не днес,не бих те дала или бих умряла!
EN: not today, I wouldn't have given you or I would die!

BG: По дяволите всички правила,
EN: Damn all the rules

BG: за мене си,да деля не бих могла!
EN: for myself, I wouldn't be able to share!