Artist: 
Search: 
Teodora - Държа Те lyrics (Chinese translation). | Така започнахме правило първо
, за удоволствие,никакви...
03:55
video played 2,111 times
added 7 years ago
Reddit

Teodora - Държа Те (Chinese translation) lyrics

BG: Така започнахме правило първо
ZH: 于是我们开始的第一个规则

BG: за удоволствие,никакви чувства!
ZH: 为快乐,没有感情 !

BG: Не се издаваме правило второ
ZH: 第二不发出一条规则

BG: и трето всеки може с други да се вижда
ZH: 第三,任何其他可见

BG: По дяволите всички правила,
ZH: 妈的所有规则

BG: за мене си,да деля не бих могла!
ZH: 为我自己,我不能分享 !

BG: Държа те,държиш ме
ZH: 我有你,你有我

BG: и мой си не пускам
ZH: 让不是我的

BG: държа те,държиш ме
ZH: 我有你,你有我

BG: без тебе не тръгвам
ZH: 我不会丢下你

BG: първо те обикнах
ZH: 我爱你第一次

BG: второ знаят всички
ZH: 第二,知道所有

BG: трето те убивам с друга да те видя!
ZH: 第三个用另一见到你杀了你 !

BG: С теб подписахме нещо
ZH: 你与我们签署的东西

BG: което не съм поискала
ZH: 我不请求

BG: но го приех!
ZH: 但我把它 !

BG: По малко имах те и по малко давах
ZH: 我有一点小小给你

BG: не днес,не бих те дала или бих умряла!
ZH: 不是今天,不会给你或我会死 !

BG: По дяволите всички правила,
ZH: 妈的所有规则

BG: за мене си,да деля не бих могла!
ZH: 为我自己,我不能分享 !