Artist: 
Search: 
Reddit

Tenhi - Kuolleesi Jokeen lyrics

Heitä kuolleesi jokeen
Kalmahiset kylve
Käy mielesi maille
Maan kutsu
Suomut silmistäsi särje
Sydän sammuksiin
Sitten silje silmut
Päivät menneet
Heitä jo kuolleesi jokeen

[English translation:]

Cast your dead into the river
Bathe the deceased
Get your thoughts to the lands
Summon the earth
Break the scales from your eyes
Heart extinguishes
Then close the eyes
Days that are gone
Cast your already dead into the river