Artist: 
Search: 
Tedi Aleksandrova - Белег На Съдбата lyrics (Chinese translation). | Най-лошото на мене се случи.
, Във живота от това научих...
04:01
video played 714 times
added 5 years ago
Reddit

Tedi Aleksandrova - Белег На Съдбата (Chinese translation) lyrics

BG: Най-лошото на мене се случи.
ZH: 发生在我身上最坏。

BG: Във живота от това научих -
ZH: 在这种生活我已经学会了-

BG: нищо не е вечно, всичко се променя.
ZH: 没有什么可以天长地久,一切的变化。

BG: Славата и парите преминават,
ZH: 荣耀和钱的通行证,

BG: от суетата нищо не остава -
ZH: 从虚荣,什么都不依然是-

BG: само любовта. Тя е вечна.
ZH: 只有爱。它是永恒的。

BG: Липсваш ми, когато съм със друг,
ZH: 我想念你当我和另一个,一起

BG: като съм сама, дори като се смея.
ZH: 当我一个人,甚至作为一笑。

BG: Липсваш, но на болката напук
ZH: 挑衅地想你,但痛苦

BG: с останки от душа правя се, че живея.
ZH: 你与遗留物的灵魂生活。

BG: Колко ли ми коства това -
ZH: 你多少钱我这-

BG: само аз си знам. Душата в мене плаче.
ZH: 只有我才知道。在我哭的灵魂。

BG: Тръгна си, остави любовта
ZH: 他离开让的爱

BG: сама като сираче.
ZH: 单独作为一个孤儿。

BG: С останки от душа правя се, че живея,
ZH: 遗留物的灵魂与你住

BG: а боли дори когато се смея.
ZH: 同时又伤害,甚至当我大笑。

BG: И след този белег на съдбата,
ZH: 这以后的命运,标记

BG: след тази доживотна присъда
ZH: 后此终身监禁

BG: цяла съм, но същата не съм.
ZH: 同样的我不是。

BG: Кого да питам как да живея,
ZH: 谁要问,如何生活,

BG: имам ли право да се смея,
ZH: 我有权笑,吗

BG: щом не мога аз да те върна?
ZH: 如果我不能让你回呢?

BG: Липсваш ми, когато съм със друг,
ZH: 我想念你当我和另一个,一起

BG: като съм сама, дори като се смея.
ZH: 当我一个人,甚至作为一笑。

BG: Липсваш, но на болката напук
ZH: 挑衅地想你,但痛苦

BG: с останки от душа правя се, че живея.
ZH: 与遗留物的灵魂吗生活。

BG: Колко ли ми коства това -
ZH: 你多少钱我这-

BG: само аз си знам. Душата в мене плаче.
ZH: 只有我才知道。在我哭的灵魂。

BG: Тръгна си, остави любовта
ZH: 他离开让的爱

BG: сама като сираче.
ZH: 单独作为一个孤儿。

BG: С останки от душа правя се, че живея,
ZH: 遗留物的灵魂与你住

BG: а боли дори когато се смея.
ZH: 同时又伤害,甚至当我大笑。

BG: Липсваш ми, когато съм със друг,
ZH: 我想念你当我和另一个,一起

BG: като съм сама, дори като се смея.
ZH: 当我一个人,甚至作为一笑。

BG: Липсваш, но на болката напук
ZH: 挑衅地想你,但痛苦

BG: с останки от душа правя се, че живея.
ZH: 你与遗留物的灵魂生活。

BG: Колко ли ми коства това -
ZH: 你多少钱我这-

BG: само аз си знам. Душата в мене плаче.
ZH: 只有我才知道。在我哭的灵魂。

BG: Тръгна си, остави любовта
ZH: 他离开让的爱

BG: сама като сираче.
ZH: 单独作为一个孤儿。