Artist: 
Search: 
Taylor Swift - Should've Said No (Live at ACMA) lyrics (Bulgarian translation). | It's strange to think the songs we used to sing,
, The smiles, the flowers, everything,
, Is gone.
,...
04:05
video played 2,171 times
added 9 years ago
by XTCMan
Reddit

Taylor Swift - Should've Said No (Live at ACMA) (Bulgarian translation) lyrics

EN: It's strange to think the songs we used to sing,
BG: Това е странно да мисля, че песните, които пееше,

EN: The smiles, the flowers, everything,
BG: В усмивки, цветя, всичко,

EN: Is gone.
BG: Няма.

EN: Yesterday I found out about you,
BG: Вчера разбрах за теб,

EN: Even now just looking at you,
BG: Дори и сега да те гледам,

EN: Feels wrong.
BG: Усеща се обърка.

EN: You say, that you'd take it all back,
BG: Вие казвате, че искате да го върна всичко,

EN: Given one chance, it was a moment of weakness,
BG: Като се има предвид един шанс, това бе момент на слабост,

EN: And you said yes
BG: И ти каза'да"

EN: You should've said no,
BG: Трябва да съм казвал'не",

EN: You should've gone home,
BG: Трябва да си замина вкъщи,

EN: You should have thought twice before you let it all go.
BG: Трябва да си помислил, два пъти преди да оставя да отида.

EN: You should've known that word 'bout what you did with her'd, get back to me.
BG: Трябваше да знае, че мач думата'какво направи с her'd, се върна при мен.

EN: And I should've been there, in the back of your mind,
BG: И аз трябва да съм бил там, в дъното на съзнанието си,

EN: Shouldn't be asking myself why,
BG: Не трябва да се пита себе си защо

EN: You shouldn't be begging for forgivness at my feet,
BG: Не трябва да се моли за forgivness в краката ми,

EN: You should've said no
BG: Трябва да сте каза не

EN: Baby and you might still have me.
BG: Бебешки и може би още ме има.

EN: You can see that I've been cryin',
BG: Можете да видите, че съм бил плача,

EN: Baby you know all the right things,
BG: Скъпи, ти знаеш всички правилни неща,

EN: To say.
BG: Да се каже.

EN: But do you, honestly,
BG: Но и да правите, честно казано,

EN: Expect me, to believe,
BG: Очаквайте мен, да се повярва,

EN: We could ever be the same.
BG: Бихме могли някога да са еднакви.

EN: You say, that the past is the past,
BG: Вие казвате, че миналото е минало,

EN: You need one chance, it was a moment of weakness,
BG: Нуждаете се от една възможност, това бе момент на слабост,

EN: And you said yes
BG: И ти каза'да"

EN: You should've said no,
BG: Трябва да съм казвал'не",

EN: You should've gone home,
BG: Трябва да си замина вкъщи,

EN: You should have thought twice before you let it all go.
BG: Трябва да си помислил, два пъти преди да оставя да отида.

EN: You should've known that word 'bout what you did with her'd, get back to me.
BG: Трябваше да знае, че мач думата'какво направи с her'd, се върна при мен.

EN: And I should've been there, in the back of your mind
BG: И аз трябва да съм бил там, в дъното на съзнанието си

EN: Shouldn't be asking myself why,
BG: Не трябва да се пита себе си защо

EN: You shouldn't be begging for forgiveness at my feet,
BG: Не трябва да се моли за прошка в краката ми,

EN: You should've said no
BG: Трябва да сте каза не

EN: Baby and you might still have me..
BG: Бебешки и вие все още може да ме имаш ..

EN: I can't resist,
BG: Не мога да устоя,

EN: Before you go tell me this,
BG: Преди да отида да ми каже това,

EN: Was it worth it,
BG: Струваше ли си,

EN: Was she worth this.
BG: Тя беше ли струва това.

EN: No, no, no, no
BG: Не, не, не, не

EN: You should've said no,
BG: Трябва да съм казвал'не",

EN: You should've gone home,
BG: Трябва да си замина вкъщи,

EN: You should have thought twice before you let it all go.
BG: Трябва да си помислил, два пъти преди да оставя да отида.

EN: You should've known that word 'bout what you did with her'd, get back to me.
BG: Трябваше да знае, че мач думата'какво направи с her'd, се върна при мен.

EN: And I should've been there, in the back of your mind
BG: И аз трябва да съм бил там, в дъното на съзнанието си

EN: Shouldn't be asking myself why,
BG: Не трябва да се пита себе си защо

EN: You shouldn't be begging for forgiveness at my feet,
BG: Не трябва да се моли за прошка в краката ми,

EN: You should've said no
BG: Трябва да сте каза не

EN: Baby and you might still have me..
BG: Бебешки и вие все още може да ме имаш ..