Artist: 
Search: 
Tarkan - Simarik lyrics (Japanese translation). | Takmis koluna elin adamini
, Beni orta yerimden catlatiyor
, Agzinda sakizi sisirip sisirip
, Arsiz...
03:10
video played 5,342 times
added 8 years ago
by nestor
Reddit

Tarkan - Simarik (Japanese translation) lyrics

TR: Takmis koluna elin adamini
JA: Takmis アーム手 adamini

TR: Beni orta yerimden catlatiyor
JA: 私は半ば私の職場の catlatiyor

TR: Agzinda sakizi sisirip sisirip
JA: Agzinda sakizi sisirip sisirip

TR: Arsiz arsiz patlatiyor
JA: アルツィズ アルツィズ patlatiyor

TR: Biz boyle mi gorduk babamizdan
JA: われわれ gorduk babamizdan ボイル

TR: ele gune rezil olduk.
JA: 我々 は、悪名高い gune を処理しています。

TR: Yeni adet gelmis eski koye bak
JA: 古い koye のすべての新しい作品を見る

TR: dostlar mahvolduk.
JA: お友達と mahvolduk。

TR: Seni gidi findik kiran
JA: 私は環境、学者 kiran

TR: Yilani deliginden cikaran
JA: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
JA: 運命の puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
JA: Yakalarsam (キスキス) !

TR: Seni gidi findik kiran
JA: 私は環境、学者 kiran

TR: Yilani deliginden cikaran
JA: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
JA: 運命の puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
JA: Yakalarsam (キスキス) !

TR: Takmis koluna elin adamini
JA: Takmis アーム手 adamini

TR: Beni orta yerimden catlatiyor
JA: 私は半ば私の職場の catlatiyor

TR: Agzinda sakizi sisirip sisirip
JA: Agzinda sakizi sisirip sisirip

TR: Arsiz arsiz patlatiyor
JA: アルツィズ アルツィズ patlatiyor

TR: Biz böylemi görduk babamizdan
JA: 我々 のケース görduk babamizdan があります。

TR: Ele gune rezil olduk
JA: 我々 は、悪名高い gune を処理しています。

TR: Yeni adet gelmis eski köye vah
JA: 新しい作品で、古い犬つまり、バーハ川

TR: Dostlar mahvolduk
JA: お友達と mahvolduk

TR: Seni gidi findik kiran
JA: 私は環境、学者 kiran

TR: Yilani deliginden cikaran
JA: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
JA: 運命の puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
JA: Yakalarsam (キスキス) !

TR: Seni gidi findik kiran
JA: 私は環境、学者 kiran

TR: Yilani deliginden cikaran
JA: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
JA: 運命の puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
JA: Yakalarsam (キスキス) !

TR: Ocagina dustum yavru
JA: Ocagina dustum フライ

TR: Kucagina dustum yavru
JA: 装飾 dustum フライと葉っぱ

TR: Sicagina dustum yavru
JA: Sicagina dustum フライ

TR: El aman
JA: アル ・ アマン

TR: Ocagina dustum yavru
JA: Ocagina dustum フライ

TR: Kucagina dustum yavru
JA: 装飾 dustum フライと葉っぱ

TR: Sicagina dustum yavru
JA: Sicagina dustum フライ

TR: El aman
JA: アル ・ アマン

TR: ... (couplet without music)
JA: ...音楽なし (連句)

TR: Seni gidi findik kiran
JA: 私は環境、学者 kiran

TR: Yilani deliginden cikaran
JA: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
JA: 運命の puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
JA: Yakalarsam (キスキス) !

TR: Seni gidi findik kiran
JA: 私は環境、学者 kiran

TR: Yilani deliginden cikaran
JA: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
JA: 運命の puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
JA: Yakalarsam (キスキス) !

TR: Seni gidi findik kiran
JA: 私は環境、学者 kiran

TR: Yilani deliginden cikaran
JA: Yilanideliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
JA: 運命の puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
JA: Yakalarsam (キスキス) !

TR: Seni gidi findik kiran
JA: 私は環境、学者 kiran

TR: Yilani deliginden cikaran
JA: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
JA: 運命の puskullu belam

TR: Yakalarsam (KISS)!!!
JA: Yakalarsam (キス) !