Artist: 
Search: 
Tarkan - Simarik lyrics (Chinese translation). | Takmis koluna elin adamini
, Beni orta yerimden catlatiyor
, Agzinda sakizi sisirip sisirip
, Arsiz...
03:10
video played 5,356 times
added 9 years ago
by nestor
Reddit

Tarkan - Simarik (Chinese translation) lyrics

TR: Takmis koluna elin adamini
ZH: Takmis 臂手阿达米尼

TR: Beni orta yerimden catlatiyor
ZH: Catlatiyor 我在我的工作场所中间

TR: Agzinda sakizi sisirip sisirip
ZH: Agzinda sakizi sisirip sisirip

TR: Arsiz arsiz patlatiyor
ZH: 阿尔齐兹阿尔齐兹 patlatiyor

TR: Biz boyle mi gorduk babamizdan
ZH: 我们做了 gorduk babamizdan 博伊尔

TR: ele gune rezil olduk.
ZH: 我们处理声名狼藉的 gune。

TR: Yeni adet gelmis eski koye bak
ZH: 看看老北京科艺的所有新片段

TR: dostlar mahvolduk.
ZH: mahvolduk 的朋友。

TR: Seni gidi findik kiran
ZH: 我的环境、 学者基兰

TR: Yilani deliginden cikaran
ZH: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
ZH: 命运 puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
ZH: Yakalarsam (吻吻) !!! !

TR: Seni gidi findik kiran
ZH: 我的环境、 学者基兰

TR: Yilani deliginden cikaran
ZH: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
ZH: 命运 puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
ZH: Yakalarsam (吻吻) !!! !

TR: Takmis koluna elin adamini
ZH: Takmis 臂手阿达米尼

TR: Beni orta yerimden catlatiyor
ZH: Catlatiyor 我在我的工作场所中间

TR: Agzinda sakizi sisirip sisirip
ZH: Agzinda sakizi sisirip sisirip

TR: Arsiz arsiz patlatiyor
ZH: 阿尔齐兹阿尔齐兹 patlatiyor

TR: Biz böylemi görduk babamizdan
ZH: 我们有案例 görduk babamizdan

TR: Ele gune rezil olduk
ZH: 我们处理声名狼藉的 gune

TR: Yeni adet gelmis eski köye vah
ZH: 新片旧各地狗瓦赫河

TR: Dostlar mahvolduk
ZH: 朋友 mahvolduk

TR: Seni gidi findik kiran
ZH: 我的环境、 学者基兰

TR: Yilani deliginden cikaran
ZH: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
ZH: 命运 puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
ZH: Yakalarsam (吻吻) !!! !

TR: Seni gidi findik kiran
ZH: 我的环境、 学者基兰

TR: Yilani deliginden cikaran
ZH: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
ZH: 命运 puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
ZH: Yakalarsam (吻吻) !!! !

TR: Ocagina dustum yavru
ZH: Ocagina dustum 南联盟

TR: Kucagina dustum yavru
ZH: 装饰与叶子 dustum 南联盟

TR: Sicagina dustum yavru
ZH: Sicagina dustum 南联盟

TR: El aman
ZH: 铝阿曼

TR: Ocagina dustum yavru
ZH: Ocagina dustum 南联盟

TR: Kucagina dustum yavru
ZH: 装饰与叶子 dustum 南联盟

TR: Sicagina dustum yavru
ZH: Sicagina dustum 南联盟

TR: El aman
ZH: 铝阿曼

TR: ... (couplet without music)
ZH: ...(没有音乐的对联)

TR: Seni gidi findik kiran
ZH: 我的环境、 学者基兰

TR: Yilani deliginden cikaran
ZH: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
ZH: 命运 puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
ZH: Yakalarsam (吻吻) !!! !

TR: Seni gidi findik kiran
ZH: 我的环境、 学者基兰

TR: Yilani deliginden cikaran
ZH: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
ZH: 命运 puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
ZH: Yakalarsam (吻吻) !!! !

TR: Seni gidi findik kiran
ZH: 我的环境、 学者基兰

TR: Yilani deliginden cikaran
ZH: Yilanideliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
ZH: 命运 puskullu belam

TR: Yakalarsam (kiss kiss)!!!!
ZH: Yakalarsam (吻吻) !!! !

TR: Seni gidi findik kiran
ZH: 我的环境、 学者基兰

TR: Yilani deliginden cikaran
ZH: Yilani deliginden cikaran

TR: Kaderim puskullu belam
ZH: 命运 puskullu belam

TR: Yakalarsam (KISS)!!!
ZH: Yakalarsam (吻) !