Artist: 
Search: 
Reddit

Tarkan - Sarýl Bana lyrics

Yoksun yanýmda en zor anýmda
Olmuyor sabah o þafaklarla
Geceler dolmuþ sanki hüzünle
Çok özledim, seni gece bahane

Sarýl bana, sarýl bana
Yalnýzlým sabah ayazlarýnda
Sensizliðin ilk akþamýnda
Acýlarýmla, gözyaþlarýmla
Haykýrdým sarýl bana