Artist: 
Search: 
Tami Chynn - Frozen (feat. Akon) lyrics (Bulgarian translation). | Whoa, got you on ice, whoa
, Whoa, got you on ice
, 
, RedOne, Konvict
, (Got you on ice)
, Tami...
03:43
video played 1,443 times
added 7 years ago
Reddit

Tami Chynn - Frozen (feat. Akon) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Whoa, got you on ice, whoa
BG: Уау, ти имаш на лед, чакай

EN: Whoa, got you on ice
BG: Уау, ти имаш на лед

EN: RedOne, Konvict
BG: Redone, Konvict

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: Tami Chynn, Tami Chynn
BG: Tami Chynn, Tami Chynn

EN: Another day, another way to make me feel right
BG: Още един ден, още един начин да ме накара да се чувстват като

EN: I'm so dependent on your love, I'm caught in your high
BG: Аз съм толкова зависими от твоята любов, аз съм уловен в своя висок

EN: You put my world in a beautiful rhyme
BG: Поставям моя свят в красива рима

EN: My love for you is makin' news, it's makin' headlines
BG: Любовта ми към вас е права новини, че е права заглавия

EN: Baby, you know that you control me
BG: Скъпи, знаеш, че ме контрол

EN: You got your love all over me
BG: Имаш ли си обичам всички около мен

EN: You know you got me feelin' like oh
BG: Знаеш, че ме разбира'като о

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: Baby, you know that I'm stuck on your love
BG: Скъпи, знаеш, че аз съм остана на любовта

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: I'm so in love baby, I'm frozen
BG: Аз съм толкова влюбен, скъпа, аз съм замръзнал

EN: I'm frozen
BG: Аз съм замразени

EN: You got me good, you got me
BG: Хвана ме добре, че ме разбра

EN: Got you outta control baby
BG: Хвана се извън контрол бебе

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: You got me good, you got me
BG: Хвана ме добре, че ме разбра

EN: Got you outta control baby
BG: Хвана се извън контрол бебе

EN: You got me good, you got me right and boy I like that
BG: Хвана ме добре, че ме разбра правилно и момчето ми харесва

EN: There's no confusion ?bout the way I feel about that
BG: Няма по-объркване? Мач начина, по който се чувствате от това

EN: This thing we have is ahead of its time
BG: Това, което имаме, е изпреварил времето си

EN: Just keep on doin' what you?re doin?, never change track
BG: Просто продължавай да правиш това, което? Отново правиш? Никога, след промяна

EN: Baby, you know that you control me
BG: Скъпи, знаеш, че ме контрол

EN: You got your love all over me
BG: Имаш ли си обичам всички около мен

EN: You know you got me feelin' like oh
BG: Знаеш, че ме разбира'като о

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: Baby, you know that I'm stuck on your love
BG: Скъпи, знаеш, че аз съм остана на любовта

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: I'm so in love baby, I'm frozen
BG: Аз съм толкова влюбен, скъпа, аз съм замръзнал

EN: I'm frozen
BG: Аз съм замразени

EN: Shorty wanna come back to my place
BG: Шорти искам да се върна на мястото си

EN: Talkin' 'bout she gettin' hot in that air
BG: Говоря за наистина тя получава горещо, че въздушните

EN: Wanna bring her back to my place, no doubt
BG: Искате ли да я върне на мястото си, без съмнение

EN: Plenty room to scream out and yell
BG: Много стая да крещя, и крещя

EN: You know I'll be gettin? my climbin' on
BG: Знаеш, че ще почваш? ми climbin'на

EN: Baby girl'll be gettin' her grindin' on
BG: Baby girl'll се получава си измъчвате, на

EN: That's the reason why it's so hot
BG: Това е причината, защо е толкова горещо

EN: Cool her off and act like it's not
BG: Cool си на разстояние и да действат като това не е

EN: Then take her away
BG: След това я отнемат

EN: But she'll never run away
BG: Но тя никога няма да избяга

EN: I got you windin' and glidin'
BG: Аз имам теб windin и glidin'

EN: Melt the ice and start slidin'
BG: Топене на леда и да започнете да slidin'

EN: Like a snowy day
BG: Като снежните дни

EN: So come and get it Tami
BG: Така дойде и да го Tami

EN: Just let me get it, get it
BG: Просто нека да го получи, го получи

EN: I wanna feel it, feel it
BG: Искам да го чувствам, чувствам, че

EN: Let me lose myself in it
BG: Позволете ми да губя себе си в него

EN: Baby, I'm frozen
BG: Скъпа, аз съм замръзнал

EN: Just let me get it, get it
BG: Просто нека да го получи, го получи

EN: I wanna feel it, feel it
BG: Искам да го чувствам, чувствам, че

EN: Let me lose myself in it
BG: Позволете ми да губя себе си в него

EN: Baby, I'm frozen
BG: Скъпа, аз съм замръзнал

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: I'm so in love baby, I'm frozen
BG: Аз съм толкова влюбен, скъпа, аз съм замръзнал

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: Baby, you know that I'm stuck on your love
BG: Скъпи, знаеш, че аз съм остана на любовта

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: I'm so in love baby, I'm frozen
BG: Аз съм толкова влюбен, скъпа, аз съм замръзнал

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: Baby you know that I'm stuck on your love
BG: Скъпи, ти знаеш, че аз съм остана на любовта

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: (Got you on Ice)
BG: (You Got на лед)

EN: I'm so in love baby, I'm frozen
BG: Аз съм толкова влюбен, скъпа, аз съм замръзнал

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: Baby you know that I'm stuck on your love
BG: Скъпи, ти знаеш, че аз съм остана на любовта

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: Frozen, I'm frozen, I'm frozen, I'm frozen
BG: Замразени, че съм безчувствена, че съм безчувствена, че съм безчувствена

EN: (Got you on ice)
BG: (You Got на лед)

EN: I'm so in love baby, I'm frozen
BG: Аз съм толкова влюбен, скъпа, аз съм замръзнал