Artist: 
Search: 
Reddit

Tamara Obrovac - Vila Idola lyrics

VILA IDOLA

kada kraj dojde
kad je vrime za poj
kako san je pasa
cili taj život toj

sunce kada zajde
dojti brzo će noć
sve gambja sve pasa
va nebesa ćemo poć

životi već potrošeni
vrime skunšumano
oj na na na na na vila idola
oj na na na na na vila idola

vrime kada prode
kad se šabja skala
trdo ča drža si
sad pomalo te mula

drugo vrime dojde,
dojde doba za poj
z svojima milima
foši naj ćemo spokoj

životi već potrošeni
vrime skunšumano
oj na na na na na vila idola
oj na na na na na vila idola