Artist: 
Search: 
Reddit

Tamara Obrovac - Črno Zlo lyrics

ČRNO ZLO

svi mački me grebu
ma svi breki grizu
voli trupaju i mravi čiplju
svi vognji me peču
sva voda me guši
prsti pipaju jaziki ližu
sve oči me gledaju
sve uši slušaju
svi noži me rižu
sve škare me strižu
sve kose me kose
svi srpi me žanju
svi žrvnji me melju
sva klišta me stišću
svi bati me kuju
svi konopi me vežu
i sve -------peze me pežu

ninega ni po Boga ki bi mi pomoga
ko bi moga
najti svoju i moju krivicu i pravicu

saki vidi saki zna ud života to je štorija
on i ona para dva saki je dobija uno ča je stija
uuuuuuu uuu
ona se je udala a on uzenija
ne zna se ki je dobija a ki je zgubija ……
život je teka normalno kako i vajk,
ma jenega dana on je doša umoran
pak bi večera je bija lača bi večera je bija lačan

ona ne zna ča, ne zna ča
ona ne zna ča ča bi mu kuhala

ki će peći jaja, jaja
ki će peći jaja je
dal na oko il fritaja aaaaa
dal na oko il fritaja bejbe

jaja (jaja), jaja bejebe
jaja (jaja) jaja je
fritaja (jaja)
jaja bejbe
jaja, (jaja) ki će peći he

stihovi Milan Rakovac