Artist: 
Search: 
T-Pain - You Copying Me lyrics (Bulgarian translation). | this is a little story that i got to tell
, about a young mother fucker that went through hell
, he...
02:32
video played 2,754 times
added 7 years ago
by XTCMan
Reddit

T-Pain - You Copying Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: this is a little story that i got to tell
BG: Това е една малка история, че аз трябва да кажа

EN: about a young mother fucker that went through hell
BG: за млада майка fucker, които went през АД

EN: he started up in Florida open up with somebody from the border
BG: Той започва в Флорида отворен горе с някой от границата

EN: .. the money came slow but the hate came quick
BG: .. парите идва бавно, но мразя дойде бързо

EN: talking about hundred .. like ..
BG: говори около сто... като...

EN: do it at the time just to put it on stage
BG: го направи по време просто да го постави на сцената

EN: ride to the back that it wouldn't get paid
BG: се вози на гърба, които няма да се плаща

EN: straight to the car closing the back seat
BG: направо в колата затваряне на задната седалка

EN: two hundreds dollars and get the hoes in the back seat
BG: две стотици долари и да получите мотики в задната седалка

EN: .. never thinking of what is about to be
BG: .. никога не мисля за това, което е на път да бъде

EN: and six years later everybody copy me
BG: и шест години по-късно всички ми копие

EN: you copy me?
BG: Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: One pay for day he said fuck it
BG: Една плати за ден той каза дяволите, че

EN: hoped in the Chevrolet bucket it
BG: че се надява на Chevrolet кофа

EN: wouldn't.. application no where …
BG: няма да... приложението няма къде...

EN: gave up took the paper home
BG: дал горе взех домашна хартия

EN: 4 dollars in an hour that's pay for hore
BG: 4 долара на час, която се плаща за Пепа

EN: .. so we got no bills no car just enough to make it home
BG: .. така ние имам никакъв сметка няма кола просто достатъчно, за да го направите в къщи

EN: ring ring on a mobile phone every call say ..
BG: пръстен пръстен на мобилен телефон с всеки разговор казват...

EN: .. the shit sounds good
BG: .. лайна звучи добре

EN: shut up nigger just leave me the fuck alone
BG: Млъкни негър просто ме остави дяволите сам

EN: ..what I am about to do everybody copy you
BG: ..това, което аз съм за да направи всеки екземпляр

EN: you copy me?
BG: Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: Took years .. get my fucking ass to RTL
BG: Отне години... Вземи ми задника отдясно наляво

EN: and I am gonna make it there even if I gotta go through hell
BG: и аз ще го направи там, дори ако трябва да мине през ада

EN: .. this is the kind of .. I should be making by myself
BG: .. Това е вид на... Аз трябва да се направи от себе си

EN: but I am gonna commit suicide if I see another .. nigger
BG: но аз отивам да се самоубие, ако видя друг... Негър

EN: .. hooked up with .. sit down .. try to explain who you are
BG: .. закачен с... Седни.. Опитайте се да обясня, които виса

EN: .. so I show the niggers a couple Cds .. on TV..
BG: .. така че аз се показват негри няколко CD-та... по Телевизията...

EN: you copy me?
BG: Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?

EN: What? You copy me?
BG: Какво? Можете да копирате ме?