Artist: 
Search: 
Sweet - The Ballroom Blitz lyrics (Bulgarian translation). | Are you ready Steve? Uh-huh
, Andy? Yeah
, Mick? Okay
, Alright fellas - let's go!
, 
, Oh it's been...
04:10
video played 686 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Sweet - The Ballroom Blitz (Bulgarian translation) lyrics

EN: Are you ready Steve? Uh-huh
BG: Сте готови Стив? А-ха

EN: Andy? Yeah
BG: Анди? Да

EN: Mick? Okay
BG: Мик? Добре

EN: Alright fellas - let's go!
BG: Добре момчета - да вървим!

EN: Oh it's been getting so hard
BG: О е първи толкова трудно

EN: Living with the things you do to me
BG: Живеещи с нещата, които правиш с мен

EN: Well things are getting so strange
BG: Добре нещата стават толкова странно

EN: I'd like to tell you everything I see
BG: Бих искал да ви кажа всичко, което виждам

EN: Oh, I see a man in the back as a matter of fact
BG: О аз виждам един мъж в гърба като интерес на истината

EN: His eyes were as red as the sun
BG: Очите му бяха червени като слънцето

EN: And the girl in the corner that no one ignores
BG: И момичето в ъгъла, който никой не игнорира

EN: Cause she thinks she's the passionate one
BG: Причина тя мисли, че тя има развратения

EN: Oh Yeah! It was like lightning
BG: О, да! Тя беше като светкавица

EN: Everybody was frightening
BG: Всички бяха плашещи

EN: And the music was soothing
BG: А музиката е успокояващо

EN: And they all started grooving
BG: И те всички започна grooving

EN: CHORUS
BG: ПРИПЕВ

EN: Yeah, Yeah, Yeah-Yeah-Yeah
BG: да, да, да да да

EN: And the man in the back said everyone attack
BG: И човекът в гърба казва всеки атака

EN: And it turned into a ballroom blitz
BG: И се превърна в Блиц балната зала

EN: And the girl in the corner said boy I want to warn you
BG: И момичето в ъгъла каза: момче, аз искам да ви предупредя

EN: It'll turn into a ballroom blitz
BG: Тя ще се превърне в Блиц балната зала

EN: Ballroom blitz, ballroom blitz, ballroom blitz, ballroom blitz
BG: Салонни Блиц, салонни Блиц, салонни Блиц, салонни Блиц

EN: Oh reaching out for something
BG: О достига за нещо

EN: Touching nothing's all I ever do
BG: Докосва нищо е всичко, което някога се

EN: Oh I softly call you over
BG: О нежно ви призовавам над

EN: When you appear there's nothing left of you
BG: Когато ти се появи, не остава нищо друго от вас

EN: And the man in the back is ready to crack
BG: И човекът в гърба е готов да се справи

EN: As he raises his hands to the sky
BG: Тъй като той поставя ръцете си към небето

EN: And the girl in the corner is everyone's mourner
BG: И момичето в ъгъла е оплаквачка на всички

EN: She could kill you with a wink of her eye
BG: Тя може да ви убие с намигване на окото си

EN: Oh Yeah! It was electric
BG: О, да! Това е електрически

EN: So frantically hectic
BG: Затова трескаво забързаното

EN: And the band started leaving
BG: И групата започва напускане

EN: Cause they all stopped breathing
BG: Причина всички те спря дишането

EN: CHORUS Repeat
BG: ПРИПЕВ се повтаря

EN: Guitar Solo
BG: Соло китара

EN: Oh Yeah! It was like lightning
BG: О, да! Тя беше като светкавица

EN: Everybody was frightening
BG: Всички бяха плашещи

EN: And the music was soothing
BG: А музиката еуспокоение

EN: And they all started grooving
BG: И те всички започна grooving

EN: CHORUS Repeat
BG: ПРИПЕВ се повтаря

EN: It's it's ballroom blitz
BG: Това е това е балната зала Блиц

EN: It's it's ballroom blitz
BG: Това е това е балната зала Блиц

EN: It's it's ballroom blitz
BG: Това е това е балната зала Блиц

EN: Yeah, it's ballroom blitz
BG: да, това е Блиц балната зала